Sprijină acest proiect
Dragă cititorule, Acest site este o inițiativă privată. Avem nevoie de ajutorul tău pentru a duce mai departe acest proiect. Îl poți susține prin donații, prin intermediul platformelor de mai jos. Orice ajutor este binevenit. Îți mulțumim în avans!

Cetățeni ai Republicei Moldovenești

Voi și țara voastră – ca și a noastră – trecem acum prin timpuri grele și hotărâtoare pentru soarta lor! Din toate părțile și de către o mulțime de oameni răi, vi se spun tot felul de neadevăruri, cari vă întunecă mintea, vă înrăutățesc inimile și vă fac să nu mai simțiți unde este binele și unde este răul.

În aceste clipe de grea cumpănă și nestatornicie, Sfatul Țării Moldovenești și-a adus aminte de noi și ne-a cerut prin comandamentul militar rus să trecem Prutul.

1) Ca să aducem rânduială și liniște în satele și târgurile voastre, punând la adăpost viața și avutul întregului popor împotriva răufăcătorilor; și

2) Ca să chezășuim transportul celor trebuincioase pentru traiul armatelor ruse și române cari fac pază la hotarele noastre, apărând prin aceasta și hotarele țării voastre.

Venirea soldaților români în Basarabia au supărat mult pe răufăcătorii și pe cei cumpărați de dușmanii voștri și ai noștri, cari își găsiră tot așa de bun adăpost pe pământul vostru, căci ei au simțit că de acum înainte nu vor mai putea prăda la voi acasă ca într-un codru.

Și acești dușmani s-au folosit de sufletul vostru cinstit, bun și încrezător și au căutat să sădească învrăjbirea între voi și noi spunându-vă că românii vin să stăpânească țara voastră, că ei vin să pună mâna pe pământurile voastre și că n-ar avea alt gând decât să vă aducă în capul vostru pe vechii stăpânitori, cari să vă răpească drepturile naționale și politice câștigate prin revoluție.

Departe de noi gândul acesta!

Cetățeni Moldoveni, nu dați nici o crezare acestor vorbe viclene!

Cum v-ați putea închipui că soldatul român, care prin mărinimia Regelui și a guvernului și-a mărit acum pământul lui de hrană, tocmai el să vină astăzi în țara fraților săi ca să-i împiedice de a-și înfăptui și ei dreptul lor!

Vă declar sus și tare că oastea română nu dorește altceva decât ca prin rânduială și liniștea ce v-o aduce să vă dea putința să vă statorniciți și să vă desăvârșiți autonomia și slobozeniile voastre precum veți hotârî voi singuri.

Oastea română nu va obijdui pe nici un locuitor din Republica Moldovenească, oricare ar fi neamul și credința lui!

De îndată ce se va statornici rânduiala și liniștea și va fi chezășie că prădăciunile, tâlhăriile și omorurile nu vor mai începe, ostașii români se vor întoarce la ei acasă!

Aveți toată încrederea și primiți pe ostașii aceștia cu dragostea frățească cu care ei vin la voi!

Iar dacă vreunul din aceștia s-ar arăta nevrednic și s-ar abate de la calea cea mai bună, care i-a fost poruncită de noi, aduceți numaidecât jalba voastră înaintea celui mai apropiat comandament și fiți încredințați că vi se va face îndată deplină dreptate.

General Pressan
Însărcinat cu Comandamentul armatei române
Iași, 12 ianuarie 1918

A fost util acest articol?

Autor

Profesor de istorie la Școala Gimnazială ”Constantin Popovici” din Buhoci și la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din Buhuși. E-mail: profu@oradeistorie.ro.

Adaugă un comentariu

Cărți de istorie
error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.