Verbe
 • a acăța
 • a adia
 • a ameți
 • a anina
 • a arunca
 • a băga
 • a bucura
 • a cotropi
 • a cruța
 • a curma
 • a dărâma
 • a deretica
 • a desbăra
 • a desmierda
 • a fărâma
 • a gudura
 • a încurca
 • a înghina
 • a înseila
 • a întărâta
 • a întâmpina
 • a întâmpla
 • a întrema
 • a lepăda
 • a leșina
 • a mătura
 • a mișca*
 • a mușca*
 • a necheza
 • a păstra
 • a răbda
 • a rădica
 • a scăpăra
 • a scula
 • a scurma
 • a uita
 • a urca
 • a vătăma
 • a zburda
 • a zgâria
 • a zgârma
Substantive
 • abur
 • amurg
 • argea
 • baciu
 • baier*
 • balaur
 • baligă*
 • baltă*
 • barză
 • bască
 • băiat
 • beregată
 • boare
 • bordei
 • brad
 • brândușă
 • brânză
 • brâu
 • brusture
 • buiestru
 • bunget (codru secular)
 • burlan*
 • burtă
 • butuc
 • butură
 • buză*
 • caier
 • carâmb
 • căciulă
 • căpușă
 • căpută
 • copac
 • curpăn
 • cursă
 • custură
 • daș (miel)
 • dop
 • droaie
 • druete (bucată de lemn)
 • gard
 • gardină
 • gălbează
 • genune
 • gheară*
 • ghimpe
 • ghioagă
 • ghionoaie
 • gorun
 • grapă*
 • gresie
 • groapă
 • gruiu
 • grumaz
 • grunz (bulgăre, drob)
 • gușă
 • leagăn
 • lespede
 • mal*
 • mazăre
 • măceș
 • măgură
 • melc*
 • mire
 • mistreț*
 • mânz*
 • morman
 • moș
 • mugure
 • murg
 • mușat (frumos)
 • năpârcă
 • noian
 • opincă
 • păstaie
 • pânză
 • pârâu
 • razăm
 • rânză
 • scrum
 • sâmbure
 • spânz
 • stână
 • stâncă
 • străghiată
 • strepede (vierme)
 • strugure
 • strungă
 • șale
 • șir
 • șopârlă
 • șoric
 • țap*
 • țarc
 • țarină
 • țăruș
 • undrea
 • urcior
 • urdă
 • urdoare
 • vatră
 • vătuiu
 • viezure
 • viscol
 • zară
 • zăr
 • zestre
 • zgardă
Adjective
 • aprig
 • creț
 • mare
 • nițel
 • pururea
 • sarbăd
 • sterp*
 • șut (ciut, fără coarne)
 • tare


Notă: lingvistul Dan Ungureanu contestă originea dacică a cuvintelor marcate cu asterix

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.