Sprijină acest proiect
Dragă cititorule, Acest site este o inițiativă privată. Avem nevoie de ajutorul tău pentru a duce mai departe acest proiect. Îl poți susține prin donații, prin intermediul platformelor de mai jos. Orice ajutor este binevenit. Îți mulțumim în avans!

Conform programei școlare pentru disciplina istorie, la clasa a IX-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice
1. Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă 1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise
1.2. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
1.3. Formularea de opinii şi argumente referitoare la un subiect istoric
2. Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale 2.1. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric
2.2. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj
2.3. Recunoaşterea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice utilizând surse istorice diverse
2.4. Exprimarea acordului / dezacordului în raport cu un context social
2.5. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane in diverse contexte
2.6. Utilizarea cunoştinţelor şi resurselor individuale în realizarea de investigaţii, de proiecte personale şi de grup
3. Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi 3.1. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri
3.2. Utilizarea dialogului intercultural
3.3. Autoevaluarea raportată la valorile grupului
4. Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii 4.1. Exprimarea unei opinii faţă de o operă culturală în cadrul unei dezbateri
4.2. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate
5. Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme 5.1. Înţelegerea mesajului surselor istorice arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală
5.2. Construirea de afirmaţii pe baza surselor istorice şi formularea de concluzii
5.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric
5.4. Realizarea de analize comparative referitoare la spaţii şi perioade istorice
5.5.Construirea de sinteze tematice
5.6. Investigarea unui fapt istoric

Notă: Competenţele specifice marcate cu bold reprezintă curriculum diferenţiat. Conţinuturile se studiază în ordine cronologică.

[wpfd_single_file id=”16415″ catid=”2486″ name=”Clasa a IX-a”]

A fost util acest articol?

Autor

Profesor de istorie la Școala Gimnazială ”Constantin Popovici” din Buhoci și la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din Buhuși. E-mail: profu@oradeistorie.ro.

Adaugă un comentariu

Cărți de istorie
error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.