Sprijină acest proiect
Dragă cititorule, Acest site este o inițiativă privată. Avem nevoie de ajutorul tău pentru a duce mai departe acest proiect. Îl poți susține prin donații, prin intermediul platformelor de mai jos. Orice ajutor este binevenit. Îți mulțumim în avans!

Conform programei școlare pentru disciplina istorie, la clasa a V-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice Competențe derivate
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu.
 • 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice.
 • 1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice.
 • 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice.
 • plasarea unor evenimente/procese istorice pe axa cronologică
 • realizarea unor frize cronologice
 • utilizarea unităţilor folosite în măsurarea timpului
 • asocierea reperelor cronologice cu evenimente şi procese istorice
 • recunoaşterea şi/sau precizarea unor relaţii cronologice în sursele istorice prezentate
 • utilizarea reperelor cronologice în descrierea faptelor/proceselor istorice
 • exerciţii de lectură a hărţilor istorice
 • plasarea pe hartă a unor evenimente şi procese istorice
 • completarea pe hartă a unor informaţii
2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice.
 • 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric.
 • 2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice.
 • 2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite.
 • identificarea termenilor istorici în texte diferite
 • elaborarea unor enunţuri simple/ texte utilizând termeni istorici
 • completarea unor texte lacunare folosind termenii adecvaţi dintr-o listă dată
 • identificarea informaţiilor oferite de surse cu privire la un fapt istoric
 • descrierea unor surse referitoare la un fapt istoric, pe baza unui plan dat
 • alcătuirea planului descrierii unui eveniment/ proces/ personaj istoric
 • descrierea unor surse istorice în vederea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor pe baza unui plan dat
 • compararea informaţiilor provenite din surse istorice diferite
 • realizarea unor texte despre fapte/procese/personaje istorice, pe baza unor surse diferite, subliniind asemănările şi deosebirile
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale.
 • 3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru.
 • 3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice.
 • utilizarea unor roluri specifice în activitatea de grup
 • realizarea unor sarcini de lucru (documentare, redactare, prezentare etc.) în timpul participării la proiecte prin valorificarea experienţei istorice pozitive
 • folosirea jocului de rol pentru însuşirea valorilor şi comportamentelor cetăţeniei democratice
 • alcătuirea de biografii ale personalităţilor istorice studiate
 • identificarea rolului unor personalităţi istorice, analizând surse diferite
 • realizarea de produse finale (texte, imagini) despre personalităţile istorice şi valorile asumate de-a lungul timpului
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente.
 • 4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru.
 • 4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării.
 • construirea de rebusuri pe o temă istorică utilizând mesaje vizuale
 • alcătuirea planului unui proiect
 • selectarea obiectelor necesare realizării unei expoziţii tematice
 • relatarea vizitei la un muzeu, bibliotecă, expoziţie pornind de la un plan dat
 • extragerea mesajelor dintr-o sursă istorică
 • accesarea informaţiilor oferite de Internet
 • rezolvarea unor sarcini de lucru utilizând prezentări multimedia
 • realizarea de prezentări, grafice, tabele, pentru sistematizarea cunoştinţelor învăţate folosind resurse multimedia
[wpfd_single_file id=”16416″ catid=”2486″ name=”Clasa a V-a”]

A fost util acest articol?

Autor

Profesor de istorie la Școala Gimnazială ”Constantin Popovici” din Buhoci și la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din Buhuși. E-mail: profu@oradeistorie.ro.

Adaugă un comentariu

Cărți de istorie
error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.