Sprijină acest proiect
Dragă cititorule, Acest site este o inițiativă privată. Avem nevoie de ajutorul tău pentru a duce mai departe acest proiect. Îl poți susține prin donații, prin intermediul platformelor de mai jos. Orice ajutor este binevenit. Îți mulțumim în avans!

Conform programei școlare pentru disciplina istorie, la clasa a VI-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice Competențe derivate
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu
 • 1.1. Localizarea în spaţiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice
 • 1.2. Utilizarea coordonatelor temporale referitoare la faptele şi procesele istorice
 • examinarea spaţiilor istorice pe baza hărţilor
 • compararea „lumii cunoscute” în diferite perioade istorice
 • localizarea pe harta mută a spaţiilor istorice pe măsura extinderii ariei de cunoaştere
 • alcătuirea unor axe cronologice pe diverse domenii (social, cultural, economic, politic etc.)
 • stabilirea unor reprezentări ale timpului în diferite epoci istorice
 • redactarea de texte cu informaţii oferite de surse
2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice
 • 2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/limbajului de specialitate în prezentarea unui fapt/proces istoric
 • 2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor de informare
 • 2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variate
 • alcătuirea unui glosar de termeni specifici
 • folosirea termenilor istorici cunoscuţi în situaţii noi de comunicare
 • realizarea unor texte folosind adecvat termenii istorici
 • analiza surselor scrise sau vizuale pe baza unor cerinţe
 • alcătuirea unor fişe de personaj istoric pe baza unor surse diverse
 • compararea surselor istorice oficiale cu cele neoficiale
 • stabilirea elementelor de cauzalitate într-o sursă istorică
 • descoperirea cauzelor unui eveniment prin analiza contextului istoric
 • recunoaşterea cauzelor unor evenimente istorice asemănătoare sau diferite
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale
 • 3.1. Utilizarea dialogului intercultural
 • 3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învăţare
 • 3.3. Descrierea consecinţelor deciziei şi acţiunii umane
 • identificarea consecinţelor interacţiunii culturale în evoluţia comunităţilor umane
 • analiza unor evenimente istorice prin utilizarea surselor care oferă perspective multiple
 • identificarea valorilor comune ale religiilor pe baza surselor
 • realizarea unui produs care ilustrează contribuţia diferitelor civilizaţii la dezvoltarea patrimoniului cultural comun
 • îndeplinirea unor sarcini/roluri diferite în cadrul grupului de lucru
 • alcătuirea unor jurnale cu impresii, sentimente şi rezultate ale activităţii personale/de echipă
 • realizarea de produse care să fie rezultatul dialogului şi negocierii în cadrul unei echipe de lucru
 • alcătuirea unui portofoliu care prezintă urmările unui eveniment/ act decizional pentru evoluţia unor comunităţi umane
 • completarea unor organizatori grafici, care să cuprindă decizii şi consecințe ale acţiunii umane pe baza resurselor multimedia
 • exerciţii de descriere a consecinţelor acţiunii umane din spaţii şi perioade istorice folosind surse variate
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente
 • 4.1. Utilizarea informaţiilor cu ajutorul resurselor multimedia
 • 4.2. Asumarea critică a unui set de valori recunoscute social
 • alcătuirea unor liste cu site-uri de Internet pentru temele istorice studiate
 • alcătuirea unor postere/afişe cu informaţii selectate din surse Internet
 • realizarea unor prezentări pe o temă istorică utilizând mijloace digitale
 • identificarea ideilor şi valorilor umane într-o operă literară, artistică, istorică
 • compararea ideilor şi valorilor umane analizând două surse
 • alcătuirea unor liste personale a valorilor umane cu motivarea alegerii
[wpfd_single_file id=”16417″ catid=”2486″ name=”Clasa a VI-a”]

A fost util acest articol?

Autor

Profesor de istorie la Școala Gimnazială ”Constantin Popovici” din Buhoci și la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din Buhuși. E-mail: profu@oradeistorie.ro.

Adaugă un comentariu

Cărți de istorie
error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.