Sprijină acest proiect
Dragă cititorule, Acest site este o inițiativă privată. Avem nevoie de ajutorul tău pentru a duce mai departe acest proiect. Îl poți susține prin donații, prin intermediul platformelor de mai jos. Orice ajutor este binevenit. Îți mulțumim în avans!

Conform programei școlare pentru disciplina istorie, la clasa a VII-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice Competențe derivate
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu
 • 1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în prezentarea faptelor şi proceselor istorice
 • 1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice din perspectivă temporală şi spaţială
 • prezentarea evoluţiei unui anumit spaţiu istoric în diverse situaţii de comunicare
 • realizarea de tabele cronologice pentru a fi utilizate în prezentări tematice
 • folosirea informaţiilor oferite de hărţi în examinarea/interpretarea unor evenimente şi procese istorice
 • recunoaşterea modificărilor unui spaţiu istoric în diferite perioade de timp
 • localizarea spaţiilor pe harta mută în diferite contexte istorice
 • compararea dinamicii teritoriale a unor state raportată la diferite evenimente istorice
2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice
 • 2.1. Folosirea surselor istorice în vederea descoperirii elementelor de continuitate şi schimbare în procesele istorice
 • 2.2. Explorarea surselor istorice prin utilizarea instrumentelor specifice gândirii critice
 • identificarea elementelor de continuitate în procese istorice asemănătoare pe baza surselor la prima vedere
 • recunoaşterea elementelor de schimbare în evoluţia unor comunităţi umane pe baza surselor istorice
 • compararea informaţiilor provenite din surse istorice diferite, în vederea stabilirii unor asemănări şi a unor deosebiri
 • realizarea unor interviuri din care să rezulte evoluţia unor aspecte de viaţă cotidiană
 • interpretarea critică a informaţiilor oferite de surse istorice
 • dezbaterea unor cazuri reale care implică prejudecăţi şi stereotipii
 • rezolvarea în echipă a unor situaţii-problemă pe baza surselor
 • prezentarea relaţiilor de cauzalitate în evoluţia evenimentelor/proceselor istorice
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale
 • 3.1. Determinarea relaţiilor dintre personalităţile şi grupurile umane în desfăşurarea faptelor istorice
 • 3.2. Prezentarea unor elemente de continuitate şi schimbare în evoluţia sistemului de valori
 • realizarea unor proiecte de grup sau individuale despre relaţia dintre personalităţi şi grupurile umane
 • elaborarea de afişe tematice: democraţie, toleranţă, cooperare, Holocaust, Gulag etc.
 • realizarea unor dezbateri care să promoveze valorile şi principiile democratice
 • realizarea unor investigaţii din care să rezulte aspecte de viaţă cotidiană
 • elaborarea unor jurnale care valorizează experienţa participării la activităţi legate de trecutul unui spaţiu istoric/al unei comunităţi umane: excursii tematice, vizite, comemorări, aniversări etc.
 • realizarea de prezentări/proiecte care să promoveze anumite valori în funcţie de realităţile locale
 • alcătuirea unor proiecte pentru protejarea valorilor culturale din comunitate
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente
 • 4.1. Realizarea unor proiecte individuale sau de grup prin utilizarea resurselor multimedia
 • 4.2. Aplicarea unor tehnici de muncă intelectuală care valorizează cooperarea, disciplina şi perseverenţa
 • 4.3. Folosirea perspectivelor multiple şi a capacităţilor de analiză critică pentru luarea deciziilor pe bază de argumente şi dovezi pertinente
 • realizarea unor dezbateri pornind de la vizionarea unor filme relevante pentru o tematică abordată
 • folosirea motoarelor de căutare pentru a realiza un portofoliu de imagini, filme, fotografii, referitoare la teme specifice istoriei recente
 • construirea unor mesaje publice pe o temă dată folosind resurse multimedia
 • realizarea unor studii de caz plecând de la informaţiile oferite de multimedia
 • realizarea în echipă a unei prezentări cu mijloace digitale pe o temă dată
 • elaborarea de eseuri şi texte folosind termeni specifici, resurse diferite
 • utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare rezolvării unei situaţii-problemă
 • stabilirea de sarcini care favorizează învăţarea prin cooperare
 • construirea şi folosirea de argumente plecând de la surse în analiza unui fapt/proces/personaj istoric
 • realizarea unor dezbateri asupra unor situaţii-problemă folosind informaţii din surse care prezintă puncte de vedere diferite
 • alcătuirea unui eseu pe baza unui plan de idei
[wpfd_single_file id=”16418″ catid=”2486″ name=”Clasa a VII-a”]

A fost util acest articol?

Autor

Profesor de istorie la Școala Gimnazială ”Constantin Popovici” din Buhoci și la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din Buhuși. E-mail: profu@oradeistorie.ro.

Adaugă un comentariu

Cărți de istorie
error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.