Cuvânt cheie

Anthony Kaldellis

Caută
Vlad Țepeș

Povestirea de mai jos îi aparține cronicarului bizantin Laonic Chalcocondil, care a descris reacția armatei otomane a lui Mehmed al…

Cărți de istorie
error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.