Tematica științifică pentru disciplina istorie
 • Orientul Antic (Mesopotamia, Egipt, Palestina)
 • Lumea greacă (secolele al VI-lea – al IV-lea î.Hr.)
 • Geto-dacii
 • Statul roman (Republica, Principatul, Imperiul, Dominatul)
 • Etnogeneza românilor
 • Creștinismul – de la origini la Marea Schismă
 • Geneza și organizarea statului în spațiul românesc în Evul Mediu
 • Lumea bizantină (secolele al VII-lea – al XV-lea)
 • Stat și societate în Europa Occidentală în Evul Mediu
 • Lumea islamică (secolele al VII-lea – al XVI-lea)
 • Românii în ”cruciada târzie” (secolele al XIV-lea – al XVI-lea)
 • Renașterea și Reforma
 • Marile descoperiri geografice
 • Absolutismul în secolele al XVI-lea – al XVII-lea (Franța, Anglia, Rusia)
 • Spațiul românesc – între medieval și modern (secolele al XVII-lea – al XIX-lea)
 • Iluminismul – ideologie și acțiune (Marea Britanie, SUA, Franța)
 • Apariția lumii moderne. Revoluția industrială
 • Secolul al XIX-lea – ”secolul națiunilor”
 • Constituirea României moderne
 • Societate, ideologii, viață politică în România până la Primul Război Mondial
 • Românii din afara granițelor (secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea)
 • Primul și Al Doilea Război Mondial. Statele lumii în timpul celor două războaie mondiale
 • Participarea României la cele două conflicte mondiale
 • 1918 la români: Marea Unire
 • Lumea interbelică. România între cele două războaie mondiale
 • Lumea postbelică – de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la începutul mileniului al III-lea
 • Cultura română – evoluție și particularități în cultura universală (secolele al XVIII-lea – al XX-lea)
 • Regimul comunist din România
 • România: 1989 – la începutul mileniului al III-lea
Tematica pentru metodica predării pentru disciplina istorie
 • Istoria ca disciplină de studiu în învățământul preuniversitar
  • Curriculumul pentru istorie – planuri cadru, programe școlare de istorie; manuale școlare, resurse digitale, auxiliare didactice etc.
 • Formarea și dezvoltarea competențelor prin predarea-învățarea istoriei
 • Valori și atitudini cultivate prin studiul istoriei
 • Raportul dintre competențe, valori și atitudini și conținutul științific al disciplinei
 • Demersul didactic la istorie
  • Proiectarea didactică la istorie: planificarea calendaristică, proiectarea unității de învățare, proiectarea lecției și a activităților de învățare
  • Concepte, probleme de atins, teme și domenii de conținut
  • Activități de învățare, metode didactice și tehnici de predare-învățare a istoriei
  • Integrarea resurselor didactice, a tehnologiilor informatice și a internetului în predarea-învățarea istoriei
 • Evaluarea competențelor formate și dezvoltate prin intermediul istoriei
 • Relația profesor-elev în procesul de predare-învățare-evaluare

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.