Sprijină acest proiect
Dragă cititorule, Acest site este o inițiativă privată. Avem nevoie de ajutorul tău pentru a duce mai departe acest proiect. Îl poți susține prin donații, prin intermediul platformelor de mai jos. Orice ajutor este binevenit. Îți mulțumim în avans!
Tematica științifică pentru disciplina istorie
 • Orientul Antic (Mesopotamia, Egipt, Palestina)
 • Lumea greacă (secolele al VI-lea – al IV-lea î.Hr.)
 • Geto-dacii
 • Statul roman (Republica, Principatul, Imperiul, Dominatul)
 • Etnogeneza românilor
 • Creștinismul – de la origini la Marea Schismă
 • Geneza și organizarea statului în spațiul românesc în Evul Mediu
 • Lumea bizantină (secolele al VII-lea – al XV-lea)
 • Stat și societate în Europa Occidentală în Evul Mediu
 • Lumea islamică (secolele al VII-lea – al XVI-lea)
 • Românii în ”cruciada târzie” (secolele al XIV-lea – al XVI-lea)
 • Renașterea și Reforma
 • Marile descoperiri geografice
 • Absolutismul în secolele al XVI-lea – al XVII-lea (Franța, Anglia, Rusia)
 • Spațiul românesc – între medieval și modern (secolele al XVII-lea – al XIX-lea)
 • Iluminismul – ideologie și acțiune (Marea Britanie, SUA, Franța)
 • Apariția lumii moderne. Revoluția industrială
 • Secolul al XIX-lea – ”secolul națiunilor”
 • Constituirea României moderne
 • Societate, ideologii, viață politică în România până la Primul Război Mondial
 • Românii din afara granițelor (secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea)
 • Primul și Al Doilea Război Mondial. Statele lumii în timpul celor două războaie mondiale
 • Participarea României la cele două conflicte mondiale
 • 1918 la români: Marea Unire
 • Lumea interbelică. România între cele două războaie mondiale
 • Lumea postbelică – de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la începutul mileniului al III-lea
 • Cultura română – evoluție și particularități în cultura universală (secolele al XVIII-lea – al XX-lea)
 • Regimul comunist din România
 • România: 1989 – la începutul mileniului al III-lea
Tematica pentru metodica predării pentru disciplina istorie
 • Istoria ca disciplină de studiu în învățământul preuniversitar
  • Curriculumul pentru istorie – planuri cadru, programe școlare de istorie; manuale școlare, resurse digitale, auxiliare didactice etc.
 • Formarea și dezvoltarea competențelor prin predarea-învățarea istoriei
 • Valori și atitudini cultivate prin studiul istoriei
 • Raportul dintre competențe, valori și atitudini și conținutul științific al disciplinei
 • Demersul didactic la istorie
  • Proiectarea didactică la istorie: planificarea calendaristică, proiectarea unității de învățare, proiectarea lecției și a activităților de învățare
  • Concepte, probleme de atins, teme și domenii de conținut
  • Activități de învățare, metode didactice și tehnici de predare-învățare a istoriei
  • Integrarea resurselor didactice, a tehnologiilor informatice și a internetului în predarea-învățarea istoriei
 • Evaluarea competențelor formate și dezvoltate prin intermediul istoriei
 • Relația profesor-elev în procesul de predare-învățare-evaluare

A fost util acest articol?

Autor

Profesor de istorie la Școala Gimnazială ”Constantin Popovici” din Buhoci și la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din Buhuși. E-mail: profu@oradeistorie.ro.

Adaugă un comentariu

Cărți de istorie

Didactica istoriei

Click to Hide Advanced Floating Content
Titularizare

Didactica istoriei. Un manual pentru profesorul de istorie

Lucrarea scrisă de Alice Ionela Roaită conține cele mai importante teme folosite la examenul de titularizare. Cumpără
error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.