Tematica științifică pentru disciplina istorie
 • Orientul Antic (Mesopotamia, Egipt, Palestina)
 • Lumea greacă (secolele al VI-lea – al IV-lea î.Hr.)
 • Geto-dacii
 • Statul roman (Republica, Principatul, Imperiul, Dominatul)
 • Etnogeneza românilor
 • Creștinismul – de la origini la Marea Schismă
 • Geneza și organizarea statului în spațiul românesc în Evul Mediu
 • Lumea bizantină (secolele al VII-lea – al XV-lea)
 • Stat și societate în Europa Occidentală în Evul Mediu
 • Lumea islamică (secolele al VII-lea – al XVI-lea)
 • Românii în ”cruciada târzie” (secolele al XIV-lea – al XVI-lea)
 • Renașterea și Reforma
 • Marile descoperiri geografice
 • Absolutismul în secolele al XVI-lea – al XVII-lea (Franța, Anglia, Rusia)
 • Spațiul românesc – între medieval și modern (secolele al XVII-lea – al XIX-lea)
 • Iluminismul – ideologie și acțiune (Marea Britanie, SUA, Franța)
 • Apariția lumii moderne. Revoluția industrială
 • Secolul al XIX-lea – ”secolul națiunilor”
 • Constituirea României moderne
 • Societate, ideologii, viață politică în România până la Primul Război Mondial
 • Românii din afara granițelor (secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea)
 • Primul și Al Doilea Război Mondial. Statele lumii în timpul celor două războaie mondiale
 • Participarea României la cele două conflicte mondiale
 • 1918 la români: Marea Unire
 • Lumea interbelică. România între cele două războaie mondiale
 • Lumea postbelică – de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial la începutul mileniului al III-lea
 • Cultura română – evoluție și particularități în cultura universală (secolele al XVIII-lea – al XX-lea)
 • Regimul comunist din România
 • România: 1989 – la începutul mileniului al III-lea
Tematica pentru metodica predării pentru disciplina istorie
 • Istoria ca disciplină de studiu în învățământul preuniversitar
  • Curriculumul pentru istorie – planuri cadru, programe școlare de istorie; manuale școlare, resurse digitale, auxiliare didactice etc.
 • Formarea și dezvoltarea competențelor prin predarea-învățarea istoriei
 • Valori și atitudini cultivate prin studiul istoriei
 • Raportul dintre competențe, valori și atitudini și conținutul științific al disciplinei
 • Demersul didactic la istorie
  • Proiectarea didactică la istorie: planificarea calendaristică, proiectarea unității de învățare, proiectarea lecției și a activităților de învățare
  • Concepte, probleme de atins, teme și domenii de conținut
  • Activități de învățare, metode didactice și tehnici de predare-învățare a istoriei
  • Integrarea resurselor didactice, a tehnologiilor informatice și a internetului în predarea-învățarea istoriei
 • Evaluarea competențelor formate și dezvoltate prin intermediul istoriei
 • Relația profesor-elev în procesul de predare-învățare-evaluare

Distribuiți:

Autor:
Opinia dvs. contează Feedbackurile pozitive ne stimulează, iar cele negative ne ajută să ne îmbunătățim activitatea.
Vă rugăm să ne lăsați un feedback.
Vreau să ofer un feedback

Căutăm colaboratori

Rezultatele obținute de-a lungul timpului și numeroasele feedbackuri pozitive ne motivează să continuăm ceea ce facem.
Ne-am propus un obiectiv îndrăzneț - crearea tuturor lecțiilor de istorie, inclusiv cele dedicate minorităților naționale.
Căutăm profesori familiarizați cu mediul digital, care doresc să realizeze resurse educaționale deschise.
Contactați-ne

  Adăugați un comentariu

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Adresa de mail nu va fi publicată.
  Prin postarea acestui comentariu declarați că ați citit și sunteți de acord cu termenele și condițiile acestui site.

  Clubul de istorie
  Trimitem periodic un e-mail cu cele mai noi articole celor 2466 de membri. Alăturați-vă și dvs. clubului de istorie!