Cuvânt cheie

preistorie

Caută
Evoluția omului | sursa: britannica.com

antropogeneză = știința care se ocupă cu studiul originii și evoluției omului Teorii despre originea omului teoria creaționistă: omul a…

Timp | sursa: quantamagazine.org

Periodizarea istoriei pe plan universal epocile diferă în funcție de societate, deoarece popoarele au avut evoluții diferite în timp. în…

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.