Epoca victoriană

 • este perioada domniei reginei Victoria a Marii Britanii (1837-1901)
 • trăsăturile epocii victoriene:
  • au fost evitate conflictele majore între statele europene
  • Marea Britanie a promovat o politică expansionistă, deținând cel mai mare imperiu colonial
  • s-au înregistrat progrese importante în modul de viață al oamenilor
  • orașele au devenit tot mai populate
  • au crescut preocupările pentru confortul urban și pentru asigurarea sănătății locuitorilor
   • s-au construit rețele de canalizare
   • s-a introdus iluminatul public
   • au fost amenajate mari bulevarde
   • s-au construit teatre, muzee, biblioteci
  • au fost adoptate legi privind asigurările sociale, durata și condițiile de muncă
   • a fost interzisă munca copiilor
   • muncitorii s-au organizat în sindicate ca să-și apere drepturile
  • s-a îmbunătățit nivelul de trai al oamenilor
  • femeile s-au emancipat
   • au început să lucreze în diverse domenii (industria textilă, administrație, educație)
   • au devenit cunoscute în literatură și știință
   • în plan politic, ele urmăreau să obțină dreptul de vot și recunoașterea egalității lor cu bărbații
  • în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a avut loc a doua revoluție industrială
   • s-a făcut trecerea la folosirea unor noi surse de energie (electricitatea, gazele naturale, petrolul)
   • invenții: becul electric, automobilul, telefonul, aparatul de fotografiat, cinematograful, iar la începutul secolului XX, avionul

La Belle Époque

 • reprezintă perioada cuprinsă între anii 1871 (sfârșitul războiului franco-prusac) și 1914 (începutul Primului Război Mondial)
 • a fost o perioadă de pace și bunăstare, mai ales în Europa și America
 • s-a caracterizat prin înflorirea culturii (arte plastice, muzică, literatură) și științei

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.