Urmările migrațiilor

 • orașele romane au fost distruse
 • populația a scăzut dramatic
 • locuitorii s-au retras în zone rurale
 • nivelul de civilizație s-a redus drastic
 • producția de bunuri s-a redus foarte mult
 • foametea și epidemiile făgeau ravagii

Biserica Creștină

 • a fost singura instituție stabilă în perioada migrațiilor
 • a asigurat echilibrul în societate
 • a sprijinit factorul politic
  • spre deosebire de papă, patriarhul nu avea putere politică

Crizele Bisericii Creștine

 • criza iconoclastă
  • a avut loc în cadrul Imperiului Bizantin
  • cauză: cultul icoanelor (despre care se credea că au efecte vindecătoare)
  • au avut loc persecuții împotriva celor care adorau icoanele
  • 843: împărăteasa Teodora a reintrodus cultul icoanelor
 • lupta pentru învestitură
  • a avut loc în cadrul Bisericii Apusene
  • a fost un conflict apărut între papa Grigore al VII-lea și împăratul german Henric al IV-lea
  • papa considera că regii și împărații trebuie să i se supună
  • papa considera că episcopii îi datorează doar lui ascultare, în timp ce împăratul credea că lui trebuie să i se supună episcopii
  • papa Grigore al VII-lea l-a excomunicat pe Henric al IV-lea, iar supușii acestuia nu-l mai ascultau
  • pentru a obține iertarea și anularea excomunicării, împăratul s-a prezentat plin de umilință în fața Papei, la Canossa
  • în cele din urmă s-a ajuns la un compromis, iar episcopii ascultau și de papă, și de împărat

Divizarea Bisericii Creștine

 • cauză: neînțelegerile de natură religioasă
 • s-au constituit două centre religioase:
  • cel de la Roma (catolic), condus de papă
   • popoarele din Europa Apuseană și Centrală au adoptat creștinismul de rit catolic: franci, saxoni, danezi, maghiari
   • secolul VIII: a luat naștere statul papal
  • cel de la Constantinopol (ortodox), condus de patriarh
   • popoarele din Europa de Sud-Est și Răsăriteană au adoptat creștinismul de rit ortodox: bulgari, ruși, sârbi etc.
 • 1054: a avut loc Marea Schismă -> Biserica Creștină s-a divizat în Biserica Romano-Catolică (Biserica Universală) și Biserica Ortodoxă (Biserica Dreptei Credințe)

Apariția noilor state pe harta Europei

 • 395: are loc divizarea Imperiului Roman de Apus
 • 476: dispare Imperiul Roman de Apus -> pe teritoriul lui apar noi state întemeiate de migratorii germanici -> regatele barbare (franc, vandal, vizigot, ostrogot, longobard)
  • aceste regate au preluat instituțiile și religia (creștină) Imperiului Roman de Apus
 • secolele VII-IX: slavii și-au întemeiat state proprii în Europa Centrală, de Sud-Est și de Răsărit: Țaratul Bulgar, cnezatele ruse
 • în statele nou formate, adoptarea de către conducător a creștinismului era urmată de trecerea întregii populații la această credință
 • monarhul era ajutat în conducerea statului de nobili și de conducătorii Bisericii
 • monarhul avea următoarele atribuții:
  • stabilea legile
  • conducea armata
  • purta războaie
  • încheia pacea
  • acorda pământuri supușilor săi

Creștinarea Europei

 • până în secolul al V-lea, religia creștină a pătruns în toate provinciile Imperiului Roman, devenind unica religie din acest stat
 • creștinismul s-a răspândit prin activitatea misionarilor și întemeierea de mănăstiri
  • călugării au avut un rol important în creștinarea unor popoare migratoare (franci, slavi etc.)
  • mănăstirile au fost centre de producție agricolă, spitale pentru bolnavi și săraci, adăposturi pentru pelerini, centre de cultură
  • călugării au avut misiunea de a copia manuscrise și cărți de valoare din epoca greco-romană, pe care le ilustrau cu miniaturi
  • secolul VI: Benedict de Nursia a fixat regulile de comportament din mănăstiri
   • viața în mănăstire însemna supunere și disciplină

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.