Familia

 • structura societății medievale: nobilimea (oamenii bogați), clerul (reprezentanții Bisericii), țărănimea
 • structura familiei: părinți, copii, bunici
  • fetele se îngrijeau de gospodărie
  • băieții ajutau la munca câmpului
  • îmbrăcămintea țăranilor era din lână sau cânepă
  • tipuri de încălțăminte ale țăranilor: saboți din lemn, opinci, cizme din piele (toate croite rudimentar)
 • căsătoria era valabilă doar dacă era oficiată de Biserică, iar divorțul era interzis
 • educația copiilor depindea de mediul în care se nășteau
  • în familiile nobile, educația cuprindea lecturile literare, arta broderiei, dansul și participarea la vânătoare
  • în familiile nobile, averea era moștenită de primul născut de sex masculin
 • speranța de viață era scăzută (30 de ani)

Așezările

 • societatea medievală avea un caracter rural
 • satele se formau pe lângă castelele seniorilor sau pe lângă biserici
  • în cele mai multe cazuri, satele aparțineau unuia sau mai multor seniori
  • Biserica și seniorul (nobilul) erau cele două surse de autoritate în satul medieval
 • țărănimea trăia în sate alcătuite din așezarea propriu-zisă (vatra satului), loturile agricole și proprietățile comune (pășuni, păduri etc.)
 • orașele sunt centre comerciale și meșteșugărești
 • țăranii trăiau în case făcute din lemn sau chirpici în zonele de câmpie, lemn sau piatră în zonele de munte, fiind acoperite cu paie
  • cele mai multe case aveau o singură cameră
  • erau cazuri când proprietarii împărțeau casa cu animalele
  • în gospodăria țăranului existau și câteva anexe, precum și un atelier unde se pregăteau bunuri casnice
 • nobilii trăiau în castele și se ocupau cu războiul
  • castelul era simbolul puterii și bogăției unui senior
  • nobilul și familia sa locuiau în donjon (turnul masiv)
   • în donjon erau camere de dormit, bibliotecă, săli pentru ceremonii, iar la parter se afla bucătăria
  • în curtea interioară se aflau locuințele slujitorilor, atelierele, hambarele, depozitul de arme, grădina de legume și grajdurile pentru animale
  • în caz de atac, castelul servea ca loc de refugiu pentru vasalii nobilului și țăranii de pe domeniu
  • castelul putea fi construit pe o înălțime sau înconjurat de un șanț cu apă pentru a rezista asediilor
  • la început, castelele erau construite din lemn, iar apoi au fost ridicate din piatră

Alimentația

 • alimentația oamenilor depinde de categoria socială din care fac parte
  • nobilii consumau carne, produse lactate, vin, pâine (de grâu, secară sau orz), pește, fructe, legume
  • țăranii consumau cereale, legume, fructe, bere
   • pâinea era o raritate în cazul țăranilor șerbi
   • țăranii mâncau carne, ouă și pește doar în zilele de sărbătoare
 • sarea era singurul condiment
 • piperul era foarte rar și scump

Sărbătorile

 • sărbătorile constituie prilejuri de distracție prin dansuri, cântece, petreceri
  • nobilii preferau turnirul și vânătoarea
 • tipuri de sărbători
  • sărbători religioase – Crăciunul, Paștele etc.
  • evenimentele familiale – nunți, botezuri, înmormântări
  • iarmaroacele (târguri regionale) – participau oameni din mai multe sate care doreau să schimbe mărfuri

Economia și tehnologia

 • ocupațiile oamenilor: agricultura, creșterea animalelor, viticultură, legumicultură
 • economia medievală se baza pe agricultură
 • uneltele unui agricultor: cazmaua, sapa, lopata, coasa
 • tehnologii: plugul cu brăzdar de fier, roți, cormană, moara de vânt, moara de apă, grapă, sistemul de înhămare a cailor, sistemul de înjugare a boilor, potcoavele
 • comerțul era slab dezvoltat
 • meșteșugarii s-au organizat în bresle: țesători, fierari, dulgheri, zidari, croitori etc.

Credința și Biserica

 • majoritatea populației era creștină
 • oamenii participă la slujbele religioase, respectă sărbătorile, se spovedesc, dau pomană celor săraci
 • Biserica legitimează autoritatea monarhilor în urma ceremoniei încoronării și ungerii cu mir
 • Biserica reglementează calendarul anual, cel cotidian, stabilește regulile de comportament, înființa școli și se îngrijea de cei bolnavi
 • biserica reprezintă locul de întrunire al comunității
 • mănăstirile erau atât centre religioase, cât și de cultură
  • călugării traduceau texte antice, copiau manuscrise, alcătuiau și păstrau cu grijă biblioteci

Proprietatea

Libertatea și dependența

 • un om este liber dacă deține o proprietate
  • liberi sunt clericii, nobilii, țăranii deținători de pământ, locuitorii orașelor
  • țăranii liberi erau proprietari ai pământului pe care trăiau și munceau
   • unii aveau slujitori
   • ei aveau obligații doar față de rege și Biserică
 • majoritatea țăranilor erau dependenți
  • țăran dependent = țăran șerb = țăran legat de glie (pământ)
  • nu putea părăsi domeniul nobilului
  • țăranii dependenți aveau obligații față de senior și față de Biserică
  • traiul țăranilor dependenți era mai greu decât cel al țăranilor liberi
  • ei se puteau căsători numai cu acordul nobilului și doar cu cineva de pe moșia acestuia
   • copiii țăranilor dependenți moșteneau situația părinților

Calendarul muncilor agricole

 • ianuarie, februarie: țăranul se odihnește
 • martie: țăranul fertilizează solul
 • aprilie: țăranul toaletează arborii și vița-de-vie, scoate animalele la păscut
 • mai: ultimele momente de odihnă înaintea muncilor agricole; se tund oile
 • iunie: pe solul lăsat în pârloagă, familia țărănească lucrează cu un plug simplu, tras de doi boi mici
 • iulie: se plivesc buruienile
 • august: secerișul
 • septembrie: se culeg fructele; însămânțările de toamnă
 • octombrie: culesul viei și făcutul vinului
 • noiembrie: pregătirea pentru anotimpul rece
 • decembrie: sărbătorirea Nașterii lui Iisus Hristos

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.