stat = organizație care își exercită autoritatea asupra populației dintr-un anumit teritoriu

Forme de guvernare

formă de guvernământ = formă de conducere politică a unui stat

 • monarhia
  • este cea mai veche formă de guvernare
  • puterea supremă este deținută de o persoană (rege, împărat, principe, domn etc.) pe durata întregii vieți
  • puterea se transmite ereditar
  • tipuri:
   • monarhii absolutiste (epoca antică și medievală)
    • exemple: Franța, Rusia
    • trăsături:
     • monarhul are putere nelimitată
     • monarhul are drept de viață și de moarte asupra supușilor săi
   • monarhii autoritare (epoca modernă și contemporană)
    • exemple: Austro-Ungaria, Rusia
    • trăsături:
     • monarhul deține puterea cvasi-absolută în stat
     • celelalte instituții de conducere au un rol decorativ
   • monarhii constituționale (epoca modernă și contemporană):
    • exemple: România, Regatul Unit
    • trăsături:
     • atribuțiile monarhului sunt limitate prin constituție
     • monarhia constituțională are la bază principiul separației puterilor în stat
 • republica
  • a apărut în Grecia antică
  • puterea este deținută de o instituție sau de o persoană pe o perioadă limitată de timp
  • cel care deține putere este ales de popor
  • tipuri:
   • republici sclavagiste (epoca antică)
    • exemple: orașele-stat grecești, Roma
    • trăsături:
     • sclavii erau lipsiți de drepturi
   • republici aristocratice (epoca medievală)
    • exemple: Veneția, Genova
   • republici constituționale (epoca modernă și contemporană)
    • exemple: S.U.A., Elveția
    • trăsături:
   • republici populare / dictatoriale (epoca contemporană)
    • exemple: U.R.S.S., China, Coreea de Nord
    • trăsături:
     • întreaga putere era concentrată în mâinile conducătorului / partidului unic
     • inexistența principiului separării puterilor în stat

Sisteme politice

Tipuri:

 • sistemul parlamentar
  • exemple: Germania, Austria, Italia
  • trăsături:
   • cea mai importantă instituție este parlamentul
   • șeful statului are un rol reprezentativ asemenea monarhilor constituționali
 • sistemul prezidențial
  • exemple: S.U.A.
  • trăsături:
   • președintele exercită cele mai importante prerogative legislative și executive
   • în unele țări, președintele deține și funcția de prim-ministru (S.U.A.)
 • sistemul semiprezidențial
  • exemple: Franța, România
  • trăsături:
   • președintele are rol de arbitru al vieții politice
   • președintele numește prim-ministrul, cel din urmă guvernând

State naționale – state multinaționale

Trăsăturile statului național:

Trăsăturile statului multinațional:

 • există mai multe naționalități
 • nicio națiune nu domină

De reținut! Toate statele au minorități.

State centralizate – state federale

Trăsăturile unui stat centralizat:

 • puterea centrală emite legi pentru întreg teritoriul
 • puterea centrală își exercită autoritatea prin intermediul organelor locale ale puterii de stat
 • există o singură constituție
 • exemple: România, Franța, Regatul Unit

Trăsăturile unui stat federal:

 • statul federal este o comunitate de state nesuverane, care are o autoritate centrală
 • statele nesuverane beneficiază de o organizare constituțională completă: au parlament, guvern și instanțe, judecătorii proprii
 • cetățenii statului federat (exemplu: Texas) beneficiază și de cetățenia statului federal (exemplu: S.U.A.)
 • există două tipuri de constituție: una federală (exemplu: S.U.A.) și una federată (pentru fiecare stat în parte: Texas, California, New York etc.)
 • exemple: S.U.A., Germania, Rusia

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.