Conform programei școlare pentru disciplina Istoria evreilor. Holocaustul, la clasa a XI-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice Competențe derivate
1. Utilizarea critică și reflexivă a surselor istorice pentru argumentarea unor demersuri și alegeri, în acord cu valorile societății democratice. 1.1. Sistematizarea informațiilor din diferite tipuri de surse în vederea stabilirii credibilității și a validității opiniilor.
1.2. Analiza comparativă a evenimentelor / proceselor / fenomenelor care au generat Holocaustul.
1.3. Exprimarea opiniilor referitoare la impactul evenimentelor / proceselor / fenomenelor istorice asupra societății, prin prisma multiperspectivității și a diversității culturale
 • stabilirea tipului de informație subiectivă / obiectivă oferită de surse istorice și mass-media
 • exerciții de clasificare a informațiilor din diverse surse, în funcție de un criteriu dat: antisemitism, discriminare, violență, stereotipuri culturale
 • realizarea unor investigații având ca tematică varietatea surselor utilizate pentru combaterea antisemitismului, a diverselor forme de discriminare folosind muzica, arta, literatura, filmul, rețele de socializare, presă, interviuri, memorii etc.
 • exerciții de comparare a faptelor istorice din perspectivă temporală și spațială în contexte diferite de comunicare
 • realizarea de organizatoare grafice care să evidențieze asemănările și deosebirile referitoare la evoluția și caracteristicile antisemitismului
 • exerciții de recunoaștere a perspectivelor multiple referitoare la antisemitism, genocid, Holocaust, minorități, crime împotriva umanității
 • redactarea și susținerea unui discurs referitor la combaterea antisemitismului în baza informațiilor oferite de surse diferite
 • identificarea argumentelor din diferite surse pentru formularea unor judecăți proprii privind evoluția antisemitismului în istorie
 • realizarea unor eseuri despre cauzele și consecințele negării unor date, acțiuni, fapte despre antisemitism, Holocaust și crime împotriva umanității
2. Asumarea propriei identități culturale și determinarea modalităților prin care interculturalitatea contribuie la promovarea acceptării celuilalt și a respectării drepturilor omului. 2.1. Aprecierea valențelor dialogului intercultural în exprimarea trăsăturilor propriei identități culturale.
2.2. Manifestarea unui comportament deschis față de diversitatea culturală.
2.3. Demonstrarea unui comportament care valorizează interculturalitatea ca trăsătură a comunității locale.
2.4. Analiza critică a consecințelor stereotipurilor, prejudecăților, rasismului, antisemitismului și a altor forme de discriminare.
 • realizarea de investigații privind povești de viață ale evreilor din comunitatea locală / națională / internațională, înaintea Holocaustului, în timpul acestuia și după Holocaust
 • realizarea de proiecte de grup referitoare la dialogul intercultural dintre cultura iudaică, română și culturile aparținând altor minorități existente pe teritoriul României
 • exerciții de identificare a contribuțiilor membrilor comunităților evreiești la dezvoltarea economică și culturală
 • realizarea de activități dedicate sărbătorilor naționale și religioase, tradițiilor și obiceiurilor evreilor
 • redactarea unor articole sau scurte prezentări destinate postării pe rețelele sociale, având ca temă comunicarea interculturală înainte de Holocaust și după acesta, utilizând termeni specifici domeniului: identitate culturală, diversitate culturală, patrimoniu cultural / moștenire culturală, societate interculturală, societate multiculturală
 • întocmirea unui cod de conduită interculturală la nivelul comunității
 • întocmirea unui portofoliu despre meserii tradiționale ale evreilor, elemente de viață cotidiană, jocuri specifice copilăriei, dansuri tradiționale
 • organizarea unor expoziții de fotografii ilustrând monumente istorice, tradiții și obiceiuri ale evreilor raportate la comunitatea în care trăiesc
 • realizarea unor proiecte de punere în valoare a locurilor memoriei comunităților evreiești
 • exerciții de identificare în surse a cauzelor care au generat stereotipuri, prejudecăți, antisemitismul și alte forme de discriminare a evreilor
 • organizarea unor dezbateri având ca temă impactul prejudecăților și al stereotipurilor asupra calității vieții oamenilor
 • jocuri de rol: interpretarea rolului unor membri dintr-o comunitate multiculturală în vederea recunoașterii și promovării interculturalității
3. Implicarea responsabilă și creativă în diverse contexte de viață prin respectarea convențiilor de comunicare. 3.1. Asumarea de roluri ce implică empatie și respectarea demnității umane.
3.2. Raportarea critică la experiențele trecutului pentru promovarea unui comportament democratic.
 • identificarea unor probleme din comunitate care pot genera conflicte sau situații de excludere / marginalizare a unor grupuri sau indivizi
 • inițierea unor proiecte valorificând experiențele istorice din Holocaust pentru încurajarea coeziunii sociale și a nonviolenței
 • realizarea de activități în comunitate pentru a marca evenimente legate de istoria evreilor și Holocaust, implicând metode nonformale (de exemplu: sociodrama, biblioteca vie etc.)
 • inițierea și organizarea unui grup de discuții, blog, pagină web în care să promoveze exemple de bună practică în combaterea antisemitismului și a diverselor forme de discriminare
 • realizarea unui e-book și audiobook cu conținuturi precum „Povestea unei personalități”, „Drepți între popoare”, supraviețuitori ai Holocaustului, oameni de cultură evrei etc.
 • întocmirea unei baze de date referitoare la organizațiile și instituțiile din trecut și din prezent care s-au implicat activ în combaterea antisemitismului și a oricărei forme de discriminare sau genocid

Link: descarcă.

Vă așteptăm pe canalul de Telegram pentru a discuta diverse subiecte din istorie

Distribuie:

Autor:
Opinia ta contează Feedbackurile pozitive ne stimulează, iar cele negative ne ajută să ne îmbunătățim activitatea.
Te rugăm să ne lași un feedback.
Lasă un feedback

Căutăm colaboratori

Rezultatele obținute de-a lungul timpului și numeroasele feedbackuri pozitive ne motivează să continuăm ceea ce facem.
Ne-am propus un obiectiv îndrăzneț - crearea tuturor lecțiilor de istorie, inclusiv cele dedicate minorităților naționale.
Căutăm profesori familiarizați cu mediul digital, care doresc să realizeze resurse educaționale deschise.
Contactează-ne

  Adaugă un comentariu

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Adresa de mail nu va fi publicată.
  Prin postarea acestui comentariu declari că ai citit și ești de acord cu termenele și condițiile acestui site.

  CLUBUL DE ISTORIE
  Trimitem periodic un e-mail cu cele mai noi articole celor 1271 de membri. Abonează-te și tu!
  error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.