Întemeierea și organizarea internă a unui polis

 • secolele IX-VIII î.Hr.: grecii întemeiază orașe-stat (polis = oraș-stat)
 • componența unui polis: cetatea propriu-zisă și teritoriul agricol din jur
  • cetatea era construită în apropierea unui loc înalt, care era dedicat zeilor (acropolă)
  • centrul vieții era agora (piața publică – locul unde se țineau adunările publice)
  • polis-ul era independent, avea propria monedă și propriul zeu care patrona orașul
 • organizarea socială:
  • aristocrați (oamenii bogați)
  • demos (oamenii de rând – agricultori, meșteșugari, negustori etc.)
  • străini (oameni liberi care nu se bucurau de drepturi)
  • sclavii (oameni lipsiți de libertate personală)
  • aristocrații și demos-ul aveau cetățenie, cu excepția femeilor
  • cetățenii se bucurau de drepturi depline

Atena și Sparta

Atena

 • a fost întemeiată de ionieni în regiunea Attica
 • protectoarea cetății este Atena (zeița înțelepciunii)
 • a atins apogeul în vremea lui Pericle (secolul V î.Hr. – secolul de aur)
 • formă de conducere: democrație (toți cetățenii aveau drepturi politice egale)
 • conducători: Dracon, Solon, Clistene, Pericle
 • funcțiile de conducere erau acordate anual, prin tragere la sorți
 • instituții politice: Adunarea Poporului (Ecclesia), Tribunalul Suprem (Areopag)
 • organizarea socială
  • eupatrizi (oameni bogați)
  • demos (oameni liberi, dar care aveau drepturi cetățenești)
  • meteci (oameni liberi, fără cetățenie)
  • sclavi
 • educație
  • copiii atenieni începeau școala la vârsta de 7 ani
  • ei învățau să scrie, să citească, studiau aritmetica și muzica
  • tinerii atenieni începeau pregătirea militară la vârsta de 18 ani
  • educația ateniană punea accent pe cunoaștere

Sparta

 • a fost întemeiată de dorieni în regiunea Laconia (sudul Peninsulei Peloponez)
 • a fost organizată după constituția lui Lycurg
 • formă de conducere: oligarhie (era condusă de 2 regi)
 • conducători: Leonidas, Pausanias
 • Sparta era condusă de doi regi, care erau comandanți ai armatei
 • instituții politice: Adunarea Poporului (Apella), Sfatul bătrânilor (Gerusia)
 • organizarea socială
  • spartani (se bucurau de drepturi depline)
  • perieci (oameni liberi, dar fără drepturi)
  • hiloți (oameni care proveneau din populația cucerită și erau lipsiți de libertate și de drepturi)
 • educație
  • copiii spartani își începeau educația la vârsta de 7 ani
  • ei învățau să lupte, să scrie și să citească
  • educația spartană consta în antrenamente militare
  • principalul obiectiv al educației spartane era de a crea un luptător disciplinat și loial statului spartan

Întemeierea coloniilor grecești. Procesul de colonizare

 • coloniile sunt orașe-stat întemeiate de grecii plecați din Elada (Grecia)
 • coloniile au contribuit la răspândirea civilizației grecești în Europa
 • orașele din care proveneau întemeietorii coloniilor se numesc metropole
 • coloniile erau independente de metropolă

A fost util acest articol?

1 comentariu

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.