Cauzele agresiunii statelor totalitare

 • revizionismul statelor învinse: Germania, Ungaria, Bulgaria, U.R.S.S.
 • revizionismul unor state învingătoare: Italia, Japonia
 • atitudinea conciliatoristă adoptată de Anglia și Franța față de pretențiile revizioniste ale Germaniei
 • ineficiența măsurilor aplicate de Societatea Națiunilor
 • izolaționismul american (S.U.A. nu făceau parte din Liga Națiunilor)

revizionism = atitudine sau acțiune care urmărește revizuirea unei legi, a unui tratat

Conflicte

 • 1931: Japonia ocupă Manciuria (teritoriu care aparținea Chinei). Societatea Națiunilor protestează, iar Japonia iese din organizație
 • 1935-1936: războiul italo-etiopian -> Italia ocupă Etiopia -> Societatea Națiunilor protestează, iar Italia părăsește Liga
 • martie 1938: Anschluss -> Germania anexează Austria
 • septembrie 1938: Acordul de la Munchen -> Germania ocupă zona sudetă (teritoriu cehoslovac) -> dezmembrarea Cehoslovaciei
 • aprilie 1939: Italia cucerește Albania
 • 1 septembrie 1939: Germania atacă Polonia -> izbucnește Al Doilea Război Mondial

Încercări de menținere a păcii

 • 1919: Societatea Națiunilor (Liga Națiunilor) -> organizație internațională care avea ca scop respectarea tratatelor de pace de la Paris și respectarea statu-quo-ului
 • 1921: Mica Înțelegere (Mica Antantă) -> alianță formată din România, Cehoslovacia și Iugoslavia, care avea ca scop menținerea granițelor în fața revizionismului maghiar și cel bulgar
 • 1925: Tratatul de la Locarno -> Germania recunoaște frontierele estice ale Franței și Belgiei
 • 1928: Pactul Briand-Kellogg -> tratat internațional semnat de 62 de state, care milita pentru renunțarea la război ca instrument al politicii naționale
 • 1934: Înțelegerea Balcanică -> alianță formată din România, Iugoslavia, Grecia și Turcia, care avea ca scop protejarea granițelor

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.