Renașterea

 • este un curent cultural care presupune înflorirea artelor și științelor prin trezirea interesului pentru cultura antică
 • locul apariției: spațiul italian
 • cauzele apariției: dezvoltarea economică a orașelor italiene, redescoperirea unor texte și a valorilor Antichității, mecenatul (artiștii erau sprijiniți financiar de către oamenii bogați, iubitori de artă)
 • pentru artiști, omul reprezenta elementul central în opere
 • subiectele abordate erau atât din sfera religioasă, cât și din cea laică

Reprezentanți

 • pictură: Leonardo da Vinci (Cina cea de Taină, Mona Lisa (Gioconda)), Michelangelo Buonarroti (pictura boltei Capelei Sixtine), Rafael Sanzio (Madonna Sixtină, Școala din Atena)
 • sculptură: Michelangelo (David, Pietà), Donatello (David)
 • arhitectură: Donato Bramante (Bazilica Sfântul Petru din Roma), Filippo Brunelleschi (cupola Domului Santa Maria del Fiore)

Umanismul

 • este o mișcare culturală și științifică care urmărește formarea omului educat
 • a apărut în același timp cu Renașterea
 • căi de difuzare a ideilor umaniste: apariția tiparului inventat de Johannes Gutenberg, înființarea unor biblioteci, scrierea unor lucrări literare și științifice în limbile populare

Reprezentanți

 • literatură: Francesco Petrarca (Despre bărbați iluștri), William Shakespeare (Romeo și Julieta), Miguel de Cervantes (Don Quijote de la Mancha), Niccolo Machiavelli (Principele), Erasmus din Rotterdam (Elogiul nebuniei), François Rabelais (Gargantua și Pantagruel), Dante Alighieri (Divina comedie)
 • astronomie: Nicolaus Copernic (teoria heliocentrică), Galileo Galilei (a pus bazele mecanicii moderne), Giordano Bruno (teoria conform căreia Universul este infinit)

Umanismul în spațiul românesc

 • s-a manifestat prin înființarea unor biblioteci, introducerea tiparului, tipărirea lucrărilor în limba română
 • reprezentanți: Nicolaus Olahus, Johannes Honterus, Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.