Trăsături

 • a fost prima constituție a României
 • a fost elaborată după modelul Constituției Belgiei din 1831
 • a fost elaborată fără concursul străinilor și fără să fie supusă aprobării puterilor europene
 • face abstracție de suzeranitatea otomană și garanția colectivă a Marilor Puteri
 • are un caracter liberal
 • are 8 titluri și 133 de articole
 • a fost promulgată de Carol I la 1 iulie 1866

Prevederi

 • consfințește numele oficial al țării – România
 • formă de guvernământ: monarhie constituțională ereditară
 • principiul separării puterilor în stat
  • puterea legislativă era exercitată de Parlament și domn
  • puterea executivă era exercitată de Guvern și domn
  • puterea judecătorească era exercitată de Înalta Curte de Casație și Justiție și organe de judecată
 • drepturi și libertăți cetățenești
  • libertatea conștiinței, a presei, a întrunirilor
  • egalitatea în fața legii
  • dreptul la azil politic
  • drepturi politice garantate doar pentru creștini (articolul VII)
  • libertatea individuală
  • dreptul la proprietate (sacră și inviolabilă)
  • votul censitar (cetățenii erau împărțiți în categorii, în funcție de avere)

Modificări

 • 1879: se modifică art. 7 care condiționa cetățenia română de apartenența la creștinism
 • 1884: numărul colegiilor electorale se reducea de la 4 la 3 pentru Adunarea Deputaților, extinzându-se astfel dreptul de vot
 • 1917: se renunță la articolul ce declara proprietatea sacră și inviolabilă, se modifică art. 57 și 67 pentru a se putea realiza reforma electorală (1918) și agrară (1918-1921), ce prevedea împroprietărirea soldaților pe baza promisiunilor de pe front din 1917

Citește: Textul Constituției României din 1866

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.