Constituția Unirii

 • a fost promulgată de regele Ferdinand la 28 martie 1923
 • proiectul de lege fundamentală a aparținut Partidului Național Liberal
 • a fost apreciată drept una dintre cele mai democratice legi fundamentale din Europa vremii
 • legitima noile realități politice, economice și sociale de după Primul Război Mondial (realizarea României Mari, votul universal, reforma agrară)
 • cuprinde 138 de articole și reia, în cea mai mare parte, conținutul Constituției din 1866
 • prevederi:
  • România era un stat național unitar, indivizibil și cu teritoriu nealienabil
  • principiul suveranității poporului
  • principiul separării puterilor în stat
   • Parlamentul deținea puterea legislativă, fiind bicameral și avea rolul de a vota legile și de a controla activitatea guvernului
   • Guvernul compus din miniștri deținea puterea executivă
   • Regele numea și revoca miniștri, sancționa și promulga legile, era șeful armatei, bătea monedă, conferea decorații, convoca și dizolva Parlamentul, încheia tratate
   • puterea judecătorească era atribuită Înaltei Curți de Casație și Justiție și instanțelor de judecată
  • principiul guvernării reprezentative
  • responsabilitatea miniștrilor
  • drepturile și libertățile tuturor cetățenilor, fără deosebire de etnie, limbă, religie sau clasă social
   • dreptul la vot era universal, egal și direct, secret, doar pentru bărbații cu vârsta de 21 de ani împliniți, cu excepția magistraților și soldaților
   • proprietatea era garantată

Citește textul constituției din 1923

Constituția ”carlistă”

 • a fost promulgată de regele Carol al II-lea la 27 februarie 1938, în urma unui plebiscit
 • adoptarea legii fundamentale a fost posibilă pe fundalul unor frământări politice și din dorința regelui Carol al II-lea de a institui un regim de autoritate personală
 • impunea un regim de autoritate monarhică
  • consacra principiul supremației regelui
  • desființa separarea puterilor în stat
   • regele exercita puterea legislativă prin intermediul Parlamentului bicameral
   • regele exercita puterea executivă prin Guvern, pe care îl putea numi sau revoca, fără consultarea Parlamentului
  • drepturile și libertățile cetățenești erau restrânse
   • votul universal se practica de la vârsta de 30 de ani și doar pentru știutorii de carte
    • aveau drept de vot atât bărbații, cât și femeile
  • partidele politice au fost desființate
   • exista un singur partid: Frontul Renașterii Naționale, condus de rege
 • a fost suspendată prin decret regal la 5 septembrie 1940

Citește textul constituției din 1938

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.