Când s-a format poporul român?

 • procesul de formare a poporului român s-a desfășurat între secolele II-IX

Unde s-a format poporul român?

 • poporul român s-a format la nord și sud de Dunăre

Teoria imigraționistă versus teoria continuității

 • de-a lungul timpului, romanitatea românilor a fost pusă la îndoială din diferite motive
 • în istoriografie s-au conturat două teorii: teoria imigraționistă (sau roesleriană) și teoria continuității

Teoria imigraționistă / roesleriană:

 • susținători: Franz Sulzer, Robert Roesler
 • argumente:
  • dacii au fost exterminați ca popor (s-au bazat pe scrierile lui Eutropius; acesta susținea că Dacia a fost secătuită de bărbați în timpul celor două războaie daco-romane)
  • românii nu se trag din coloniștii romani din Dacia, deoarece provincia a fost părăsită de toți locuitorii după retragerea aureliană
  • cei 165 de ani de ocupație romană (106-271) nu au fost suficienți pentru romanizare, românii s-au format la sud de Dunăre, de unde au imigrat la nord în secolul al XIII-lea (invocau lipsa mențiunilor scrise despre români anterioare secolului al XIII-lea, dar și religia ortodoxă a acestora)

Teoria continuității:

 • a fost o replică la teoria imigraționistă
 • susținători: A.D. Xenopol, B.P. Hașdeu
 • argumente:
  • geto-dacii au continuat să trăiască în Dacia, după cucerirea romană
  • procesul de romanizare a fost ireversibil
  • daco-romanii au reprezentat populația rămasă după retragerea aureliană
  • nu există nici o dovadă a imigrării lui la nord de Dunăre
  • au fost păstrate toponimia și hidronimia dacice
  • dovezile arheologice demonstrează continuitatea de locuire la nord de Dunăre
  • Anonymus, Ioan Kynnamos și alți cronicari medievali oferă informații referitoare la existența poporului român la nordul Dunării

Cum s-a format poporul român?

 • procesul de formare a poporului român și a limbii române poartă numele de etnogeneză românească

Etnogeneza românească are la bază două etape:

 • după 106: asimilarea geto-dacilor de către romani (procesul de romanizare) -> poporul daco-roman și limba daco-romană
 • după 271/275: asimilarea migratorilor (în special slavi) de către autohtoni (daco-romani) -> poporul român și limba română

La formarea limbii române au concurat trei elemente:

 • substrat daco-moesic
 • strat latin
 • adstrat slav

Datorită faptului că limba română are stratul latin, poporul român este un popor romanic (sau neolatin), alături de popoarele italian, francez, spaniol și portughez.

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.