Cauzele Reformei religioase

 • corupția clerului
 • luxul din Biserica Catolică
 • vânzarea de indulgențe
 • marii nobili și orășenii doreau confiscarea averilor mănăstirești

Protestantismul

Luteranismul

 • a apărut în 1517
 • numele vine de la Martin Luther, cel care a pus bazele doctrinei protestante germane
 • în 1517, Martin Luther a redactat Cele 95 de teze
 • ideea principală a luteranismului este mântuirea prin credință
 • Martin Luther dorea traducerea Bibliei în limbile naționale

Calvinismul

 • bazele doctrinei au fost puse de Jean Calvin
 • în 1536, Jean Calvin a publicat lucrarea Așezământul religiei creștine
 • calvinismul susține ideea predestinării omului

Anglicanismul

 • Henric al VIII-lea, regele Angliei, a urmărit scoaterea Bisericii engleze de sub autoritatea papei
 • anglicanismul a apărut în 1534
 • doctrina anglicană a fost de inspirație calvinistă

Contrareforma

  Biserica Catolică a adoptat măsuri pentru a stopa extinderea confesiunilor reformate:
 • a dezvoltat învățământul teologic
 • a întemeiat noi ordine călugărești (ordinul iezuit)
 • a creat un index cu titluri de cărți interzise pentru creștini

Războaiele religioase

 • conflictele dintre catolici și protestanți a dus la izbucnirea a numeroase războaie în Europa: războiul țărănesc german (1524-1525), războaiele religioase din Franța (1562-1598)

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.