Secolul al XX-lea între democrație și totalitarism în Europa

În perioada interbelică, în Europa, întâlnim atât state democratice, cât și state totalitare:

 • țări cu un regim democratic:
 • țări cu un regim totalitar:
  • state cu un regim totalitar de extremă stângă (comunism): U.R.S.S.
  • state cu un regim totalitar de extremă dreaptă (fascism, nazism): Italia, Germania

Trăsăturile democrației

 • suveranitatea poporului
 • separarea puterilor în stat
  • puterea legislativă → Parlament
  • puterea executivă → Guvern
  • puterea judecătorească → instanțe judecătorești
 • votul universal
 • pluripartidism (existența mai multor partide politice)
 • respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Trăsăturile totalitarismului

 • inexistența principiului separării puterilor în stat → toată puterea este concentrată în mâinile unui singur om / unui grup restrâns de oameni
 • unipartidismul (partidul unic)
 • cenzura
 • cultul personalității
 • economie dirijată
 • nerespectarea drepturilor și libertăților cetățenești
 • teroarea
 • poliția politică
 • controlul statului asupra individului

Cauzele instaurării totalitarismului

 • criza economică → creșterea ratei de șomaj, scăderea nivelului de trai
 • nemulțumirea față de prevederile tratatelor de pace încheiate la Paris

Regimuri totalitare

 • Comunismul
  • regim totalitar de extremă stângă
  • are la bază ideologia marxist-leninistă
  • teoreticieni: Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilici Lenin
  • 25 octombrie 1917: revoluția bolșevică din Rusia → comuniștii preiau puterea
  • trăsături:
   • reprezintă teoria clasei proletare (muncitoare)
   • susține lupta de clasăproletariatul trebuia să preia puterea de la burghezi
   • partid unic: PCUS
   • cultul personalității (Stalin = Marele Conducător)
   • naționalizarea fabricilor, uzinelor, băncilor
   • colectivizarea agriculturii
   • poliție politică: CEKA, NKVD, KGB
   • desființarea proprietății private
   • teroarea
   • existența gulagurilor
   • încălcarea drepturilor și libertăților cetățenești
 • Fascismul
  • regim totalitar de extremă dreaptă
  • prezintă mai multe variante: nazism (Germania), legionarism (România)
  • octombrie 1922: ”Marșul asupra Romei” → Benito Mussolini preia puterea
  • trăsături:
   • redobândirea onoarei națiunii italiene după modelul Romei Antice
   • antisemitism
   • partid unic: Partidul Fascist
   • cultul personalității (Benito Mussolini = Il Duce)
   • anticomunism
   • naționalism exacerbat
   • economia era organizată pe principii corporatiste
   • poliție politică: OVRA
   • teroarea
   • încălcarea drepturilor și libertăților cetățenești
 • Nazismul
  • regim totalitar de extremă dreaptă
  • a fost formulat ca ideologie de Adolf Hitler în lucrarea ”Mein Kampf” (”Lupta mea”)
  • alegerile din toamna anului 1932 → naziștii ajung la putere în ianuarie 1933
  • trăsături:
   • antisemitism
   • rasism
   • anticomunism
   • naționalism exacerbat
   • teoria rasei ariene
   • teoria spațiului vital
   • cultul personalității (Adolf Hitler = Fuhrer)
   • partidul unic: NSDAP
   • poliție politică: Gestapo

Secolul al XX-lea – între democrație și autoritarism în România

Regimurile politice din România în secolul al XX-lea

 • 1901-1938: regim democratic
  • votul universal
  • pluripartidismul
  • separarea puterilor în stat
 • 1938-1940: regim autoritar
  • partidul unic: Frontul Renașterii Naționale
  • cultul personalității
  • cenzura
  • regele deținea întreaga putere
 • 1940-1941: România devine un stat național-legionar
  • Ion Antonescu a guvernat cu sprijinul legionarilor
  • regimul politic din România capătă caracteristicile unui regim totalitar de extremă dreaptă
 • 1941-1944: regim de dictatură militară
  • întreaga putere era concentrată în mâinile mareșalului Ion Antonescu
  • Ion Antonescu guverna prin decrete-legi
 • 1948-1989: regim comunist
  • partid unic: Partidul Muncitoresc Român / Partidul Comunist Român
  • cenzura
  • teroarea
  • poliție politică: Securitatea
  • naționalizarea fabricilor, uzinelor, băncilor
  • colectivizarea agriculturii
 • 1990-prezent: regim democratic
  • votul universal
  • pluripartidismul
  • separarea puterilor în stat

Trăsăturile regimului politic în România interbelică

 • dispare rotativa guvernamentală
 • dispar partidele conservatoare
 • Partidul Național Liberal își consolidează pozițiile
 • apar noi partide: Partidul Țărănesc, Partidul Național Român (din Transilvania), Partidul Comunist Român, Partidul Național Țărănesc (creat prin fuziunea Partidului Țărănesc cu Partidul Național Român) este a doua forță politică din țară
 • apar și se afirmă partidele minorităților naționale
 • apar și se impun partidele extremiste: Liga Apărării Național Creștine, Legiunea Arhanghelul Mihail, Garda de Fier, Totul pentru Țară
 • viața politică a evoluat de la democrație la autoritarism

Partide politice interbelice

Partidul Național Liberal:

 • personalități: Ionel Brătianu, Vintilă Brătianu, I.G. Duca, Ștefan Zeletin
 • baza socială: burghezia, elemente orășenești (profesori, ingineri, medici, avocați, funcționari)
 • promovează neoliberalismul → statul trebuie să intervină în sectorul economic → interesul național primează în fața celui individual
 • obiective:
  • dezvoltarea industriei naționale (doctrină: ”Prin noi înșine”)
  • lărgirea dreptului de vot
  • valorificarea resurselor naturale ale țării pentru dezvoltarea societății românești
  • realizări: reforma agrară și electorală, Constituția din 1923

Partidul Național Țărănesc:

 • personalități: Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Virgil Madgearu
 • baza socială: burghezia mică și mijlocie, țărănimea, intelectualii
 • promovează doctrina ”porților deschise” → statul român nu era capabil să susțină din punct de vedere financiar investițiile în industrie → acceptă infuzia de capital străin
 • în concepția național-țărăniștilor, agricultura trebuie să aibă rolul principal → România trebuia să fie un stat țărănesc

Extrema stângă:

 • reprezentată de Partidul Comunist Român
 • personalități: Marcel Pauker, Lucrețiu Pătrășcanu
 • baza socială: muncitorii
 • promovează o politică antinațională → susține dreptul popoarelor la autodeterminare → în 1924 este scos în afara legii
 • obiectivul principal al comuniștilor era instaurarea prin revoluție a dictaturii proletariatului și realizarea societății comuniste

Extrema dreaptă:

 • reprezentată de Liga Apărării Național Creștine (1923), Legiunea Arhanghelul Mihail (1927), Garda de Fier (1930), Totul pentru Țară (1933)
 • personalități: A.C. Cuza, Corneliu Zelea Codreanu, Horia Sima
 • bază socială: tineri, studenți, preoți, elemente ale muncitorimii și burgheziei cu vederi antisemite
 • grupările de extremă dreaptă aveau la bază o doctrină antisemită, antidemocratică și anticomunistă
 • partidele de extremă dreaptă urmăreau eliminarea evreilor din viața politică și educarea tineretului în spirit creștin și naționalist
 • legionarii considerau că ei sunt singurii capabili să asigure renașterea noastră națională
 • pentru a-și atinge scopurile, au recurs la asasinate: prim-miniștrii I.G. Duca (1933) și Armand Călinescu (1939)
 • pe plan politic urmăreau instaurarea unui regim totalitar → România a fost un stat național-legionar în perioada septembrie 1940 – ianuarie 1941

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.