Organizarea orașelor

 • se înmulțesc fabricile, magazinele, restaurantele, cinematografele, parcurile
 • orașele devin suprapopulate -> apar cartierele muncitorești
 • categorii sociale: clasa muncitoare (cei mai mulți sunt vechii țărani, care-și schimbă stilul de viață), bancherii și marii industriași

Lumea rurală

 • din ce în ce mai mulți oameni au migrat la oraș pentru a-și căuta un loc de muncă -> satele s-au depopulat
 • în unele țări din centrul și sud-estul Europei are loc o îmbunătățire a situației sociale a țăranului, care este împroprietărit cu pământ
 • categorii sociale: țărănimea (nu își schimbă stilul de viață)

Invențiile și viața casnică

 • s-au inventat aparate electrice precum mașina de spălat, frigiderul, fierul de călcat și aspiratorul -> s-a îmbunătățit confortul casnic
 • telefonul și radioul au cunoscut o largă răspândire în rândul oamenilor
 • spre sfârșitul perioadei interbelice apare primul canal public de televiziune: BBC (1936, Anglia)
 • înmulțirea tramvaielor și a troleibuzelor a dus la o îmbunătățire a transportului public
 • automobilul a devenit din ce în ce mai accesibil oamenilor

Divertismentul

 • a crescut numărul de cinematografe și teatre
 • sporturile devin tot mai populare: fotbalul, boxul, tenisul

Sănătatea oamenilor

 • oamenii au început să acorde o atenție mai mare alimentației
 • oamenii au început să facă mai mult sport
 • condițiile de muncă au fost îmbunătățite
 • sistemul sanitar a fost îmbunătățit: au apărut insulina și a penicilina
 • turismul a contribuit la sănătatea oamenilor: excursiile la munte sau la mare, vizitele din stațiunile balneoclimaterice

Cultura

 • a crescut numărul de cinematografe, teatre, radiouri -> a crescut nivelul de instrucție al oamenilor -> a avut loc o cultură în masă
 • ziarele, revistele și cărțile s-au tipărit în tiraje mari -> a crescut nivelul de instrucție al oamenilor -> a avut loc o cultură în masă
 • au apărut noi curente literare și artistice precum dadaismul, cubismul, expresionismul și suprarealismul (Tristan Tzara, Salvador Dali, Pablo Picasso)

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.