Conform programei școlare pentru disciplina istorie, la clasa a V-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice Competențe derivate
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu.
 • 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice.
 • 1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice.
 • 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice.
 • plasarea unor evenimente/procese istorice pe axa cronologică
 • realizarea unor frize cronologice
 • utilizarea unităţilor folosite în măsurarea timpului
 • asocierea reperelor cronologice cu evenimente şi procese istorice
 • recunoaşterea şi/sau precizarea unor relaţii cronologice în sursele istorice prezentate
 • utilizarea reperelor cronologice în descrierea faptelor/proceselor istorice
 • exerciţii de lectură a hărţilor istorice
 • plasarea pe hartă a unor evenimente şi procese istorice
 • completarea pe hartă a unor informaţii
2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice.
 • 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric.
 • 2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice.
 • 2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite.
 • identificarea termenilor istorici în texte diferite
 • elaborarea unor enunţuri simple/ texte utilizând termeni istorici
 • completarea unor texte lacunare folosind termenii adecvaţi dintr-o listă dată
 • identificarea informaţiilor oferite de surse cu privire la un fapt istoric
 • descrierea unor surse referitoare la un fapt istoric, pe baza unui plan dat
 • alcătuirea planului descrierii unui eveniment/ proces/ personaj istoric
 • descrierea unor surse istorice în vederea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor pe baza unui plan dat
 • compararea informaţiilor provenite din surse istorice diferite
 • realizarea unor texte despre fapte/procese/personaje istorice, pe baza unor surse diferite, subliniind asemănările şi deosebirile
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale.
 • 3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru.
 • 3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice.
 • utilizarea unor roluri specifice în activitatea de grup
 • realizarea unor sarcini de lucru (documentare, redactare, prezentare etc.) în timpul participării la proiecte prin valorificarea experienţei istorice pozitive
 • folosirea jocului de rol pentru însuşirea valorilor şi comportamentelor cetăţeniei democratice
 • alcătuirea de biografii ale personalităţilor istorice studiate
 • identificarea rolului unor personalităţi istorice, analizând surse diferite
 • realizarea de produse finale (texte, imagini) despre personalităţile istorice şi valorile asumate de-a lungul timpului
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente.
 • 4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru.
 • 4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării.
 • construirea de rebusuri pe o temă istorică utilizând mesaje vizuale
 • alcătuirea planului unui proiect
 • selectarea obiectelor necesare realizării unei expoziţii tematice
 • relatarea vizitei la un muzeu, bibliotecă, expoziţie pornind de la un plan dat
 • extragerea mesajelor dintr-o sursă istorică
 • accesarea informaţiilor oferite de Internet
 • rezolvarea unor sarcini de lucru utilizând prezentări multimedia
 • realizarea de prezentări, grafice, tabele, pentru sistematizarea cunoştinţelor învăţate folosind resurse multimediaLink: descarcă.


Distribuiți:

Autor:
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dorim să ne cunoaștem mai bine publicul. Ne puteți spune în care dintre categoriile de mai jos vă încadrați?
Puteți alege o singură variantă.
Doriți să vă alăturați clubului de istorie și să primiți periodic un e-mail cu ultimele articole?
Opinia dvs. contează Feedbackurile pozitive ne stimulează, iar cele negative ne ajută să ne îmbunătățim activitatea.
Vă rugăm să ne lăsați un feedback.
Scrieți un feedback

Aveți un material didactic și doriți să-l urcați pe platformă?

Pentru a fi validat, materialul dvs. trebuie să conțină text, imagini (însoțite de sursa lor), prezentări video (opțional) și recomandări bibliografice. Încărcați un material didactic
Articolul anterior
Planificare calendaristică la disciplina istorie pentru clasa a XII-a (an școlar 2022-2023)
Următorul articol
Istorie - planificare calendaristică la clasa a VI-a, an școlar 2023-2024

  Adăugați un comentariu

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Adresa de mail nu va fi publicată.
  Prin postarea acestui comentariu declarați că ați citit și sunteți de acord cu termenele și condițiile acestui site.

  Clubul de istorie
  Trimitem periodic un e-mail cu cele mai noi articole celor 3333 de membri. Alăturați-vă și dvs. clubului de istorie!