Conform programei școlare pentru disciplina istorie, la clasa a XI-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
 • 1.1. Formularea, în scris şi oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie
 • *1.2. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise
 • 1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie
 • *1.4.Susţinerea argumentată a unui punct de vedere într-o discuţie / într-un referat pe teme de istorie
2. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice
 • 2.1.Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice
 • 2.2. Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare
 • 2.3. Folosirea strategiilor de negociere şi cooperare civică
3. Aplicarea principiilor şi metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
 • 3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine / combate un punct de vedere
 • *3.2.Compararea relevanţei surselor istorice în abordarea unui subiect
 • 3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra evenimentelor şi proceselor istorice
 • 3.4.Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice
4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă
 • *4.1.Proiectarea unei cercetări cu subiect istoric
 • 4.2. Folosirea mijloacelor şi a tehnologiilor de informare şi comunicare pentru investigarea unui eveniment sau a unui proces istoric

Competențele specifice și conținuturile marcate prin asterisc (*) și corp de literă cursiv nu sunt obligatorii la specializările care au prevăzută 1 oră de Istorie pe săptămână.

Link: https://oradeistorie.ro/wp-content/uploads/planificare-calendaristica-clasa-a-xi-a-disciplina-istorie-an-scolar-2022-2023.pdf

Stimată doamnă profesoară / Stimate domnule profesor,
Sperăm să găsiți util acest site. Vă adresăm aceste rânduri, deoarece dorim să lărgim echipa cu cadre didactice dornice să împărtășească cu ceilalți cunoștințele și experiența acumulată la catedră. Scopul principal al acestui site este de a oferi o gamă variată de resurse educaționale deschise.
Dacă sunteți interesat(ă), vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa profu@oradeistorie.ro în care să vă exprimați intenția de a vă alătura proiectului.
Vă mulțumim!

A fost util acest articol?

Adaugă un comentariu

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.