Conform programei școlare pentru disciplina istorie, la clasa a X-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice
1. Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă
 • 1.1 Exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei
 • 1.2 Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
 • 1.3 Exprimarea de judecăţi de valoare utilizând limbajul specific istoriei
2. Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale
 • 2.1 Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice
 • 2.2 Alcătuirea planului unei investigaţii, a unui proiect personal sau de grup utilizând resurse diverse
 • 2.3 Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei societăţi
 • 2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială
 • 2.5 Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane
 • 2.6 Identificarea unor posibile teme de cercetare a unui context istoric
 • 2.7 Utilizarea surselor de istorie orală
 • 2.8 Identificarea aspectelor trecutului ce pot contribui la înţelegerea prezentului
3. Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi
 • 3.1 Recunoaşterea şi acceptarea interculturalităţii
 • 3.2 Adecvarea comportamentului la contexte şi situaţii istorice
4. Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii
 • 4.1 Exprimarea unei opinii faţă de o operă culturală în cadrul unei dezbateri
 • 4.2 Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate
 • 4.3 Formarea unor reprezentări culturale despre spaţii şi epoci istorice diferite
5. Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme
 • 5.1 Construirea de afirmaţii pe baza surselor şi formularea de concluzii relative la sursele istorice
 • 5.2 Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context cronologic
 • 5.3 Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, european sau universal
 • 5.4 Realizarea de analize comparative şi sinteze referitoare la spaţii şi perioade istorice
 • 5.5 Realizarea unei investigaţii asupra unui subiect de istorie locală

Notă: Competenţele specifice marcate cu bold reprezintă curriculum diferenţiat. Conţinuturile se studiază în ordine cronologică.

Link: https://oradeistorie.ro/wp-content/uploads/planificare-calendaristica-clasa-a-x-a-disciplina-istorie-an-scolar-2022-2023.pdf

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.