Conform programei școlare pentru disciplina istorie, la clasa a IX-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice
1. Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă 1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise
1.2. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
1.3. Formularea de opinii şi argumente referitoare la un subiect istoric
2. Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale 2.1. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric
2.2. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj
2.3. Recunoaşterea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice utilizând surse istorice diverse
2.4. Exprimarea acordului / dezacordului în raport cu un context social
2.5. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane in diverse contexte
2.6. Utilizarea cunoştinţelor şi resurselor individuale în realizarea de investigaţii, de proiecte personale şi de grup
3. Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi 3.1. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri
3.2. Utilizarea dialogului intercultural
3.3. Autoevaluarea raportată la valorile grupului
4. Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii 4.1. Exprimarea unei opinii faţă de o operă culturală în cadrul unei dezbateri
4.2. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate
5. Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme 5.1. Înţelegerea mesajului surselor istorice arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală
5.2. Construirea de afirmaţii pe baza surselor istorice şi formularea de concluzii
5.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric
5.4. Realizarea de analize comparative referitoare la spaţii şi perioade istorice
5.5.Construirea de sinteze tematice
5.6. Investigarea unui fapt istoric

Notă: Competenţele specifice marcate cu bold reprezintă curriculum diferenţiat. Conţinuturile se studiază în ordine cronologică.

Link: https://oradeistorie.ro/wp-content/uploads/planificare-calendaristica-clasa-a-ix-a-disciplina-istorie-an-scolar-2022-2023.pdf

Stimată doamnă profesoară / Stimate domnule profesor,
Sperăm să găsiți util acest site. Vă adresăm aceste rânduri, deoarece dorim să lărgim echipa cu cadre didactice dornice să împărtășească cu ceilalți cunoștințele și experiența acumulată la catedră. Scopul principal al acestui site este de a oferi o gamă variată de resurse educaționale deschise.
Dacă sunteți interesat(ă), vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa profu@oradeistorie.ro în care să vă exprimați intenția de a vă alătura proiectului.
Vă mulțumim!

A fost util acest articol?

Adaugă un comentariu

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.