Conform programei școlare pentru disciplina istorie, la clasa a V-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice Competențe derivate
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu.
 • 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice.
 • 1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice.
 • 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice.
 • plasarea unor evenimente/procese istorice pe axa cronologică
 • realizarea unor frize cronologice
 • utilizarea unităţilor folosite în măsurarea timpului
 • asocierea reperelor cronologice cu evenimente şi procese istorice
 • recunoaşterea şi/sau precizarea unor relaţii cronologice în sursele istorice prezentate
 • utilizarea reperelor cronologice în descrierea faptelor/proceselor istorice
 • exerciţii de lectură a hărţilor istorice
 • plasarea pe hartă a unor evenimente şi procese istorice
 • completarea pe hartă a unor informaţii
2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice.
 • 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric.
 • 2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice.
 • 2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite.
 • identificarea termenilor istorici în texte diferite
 • elaborarea unor enunţuri simple/ texte utilizând termeni istorici
 • completarea unor texte lacunare folosind termenii adecvaţi dintr-o listă dată
 • identificarea informaţiilor oferite de surse cu privire la un fapt istoric
 • descrierea unor surse referitoare la un fapt istoric, pe baza unui plan dat
 • alcătuirea planului descrierii unui eveniment/ proces/ personaj istoric
 • descrierea unor surse istorice în vederea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor pe baza unui plan dat
 • compararea informaţiilor provenite din surse istorice diferite
 • realizarea unor texte despre fapte/procese/personaje istorice, pe baza unor surse diferite, subliniind asemănările şi deosebirile
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale.
 • 3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru.
 • 3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice.
 • utilizarea unor roluri specifice în activitatea de grup
 • realizarea unor sarcini de lucru (documentare, redactare, prezentare etc.) în timpul participării la proiecte prin valorificarea experienţei istorice pozitive
 • folosirea jocului de rol pentru însuşirea valorilor şi comportamentelor cetăţeniei democratice
 • alcătuirea de biografii ale personalităţilor istorice studiate
 • identificarea rolului unor personalităţi istorice, analizând surse diferite
 • realizarea de produse finale (texte, imagini) despre personalităţile istorice şi valorile asumate de-a lungul timpului
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente.
 • 4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru.
 • 4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării.
 • construirea de rebusuri pe o temă istorică utilizând mesaje vizuale
 • alcătuirea planului unui proiect
 • selectarea obiectelor necesare realizării unei expoziţii tematice
 • relatarea vizitei la un muzeu, bibliotecă, expoziţie pornind de la un plan dat
 • extragerea mesajelor dintr-o sursă istorică
 • accesarea informaţiilor oferite de Internet
 • rezolvarea unor sarcini de lucru utilizând prezentări multimedia
 • realizarea de prezentări, grafice, tabele, pentru sistematizarea cunoştinţelor învăţate folosind resurse multimedia

Link: https://oradeistorie.ro/wp-content/uploads/planificare-calendaristica-clasa-a-v-a-disciplina-istorie-an-scolar-2022-2023.pdf

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.