Conform programei școlare pentru disciplina istorie, la clasa a VI-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice Competențe derivate
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu
 • 1.1. Localizarea în spaţiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice
 • 1.2. Utilizarea coordonatelor temporale referitoare la faptele şi procesele istorice
 • examinarea spaţiilor istorice pe baza hărţilor
 • compararea „lumii cunoscute” în diferite perioade istorice
 • localizarea pe harta mută a spaţiilor istorice pe măsura extinderii ariei de cunoaştere
 • alcătuirea unor axe cronologice pe diverse domenii (social, cultural, economic, politic etc.)
 • stabilirea unor reprezentări ale timpului în diferite epoci istorice
 • redactarea de texte cu informaţii oferite de surse
2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice
 • 2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/limbajului de specialitate în prezentarea unui fapt/proces istoric
 • 2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor de informare
 • 2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variate
 • alcătuirea unui glosar de termeni specifici
 • folosirea termenilor istorici cunoscuţi în situaţii noi de comunicare
 • realizarea unor texte folosind adecvat termenii istorici
 • analiza surselor scrise sau vizuale pe baza unor cerinţe
 • alcătuirea unor fişe de personaj istoric pe baza unor surse diverse
 • compararea surselor istorice oficiale cu cele neoficiale
 • stabilirea elementelor de cauzalitate într-o sursă istorică
 • descoperirea cauzelor unui eveniment prin analiza contextului istoric
 • recunoaşterea cauzelor unor evenimente istorice asemănătoare sau diferite
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale
 • 3.1. Utilizarea dialogului intercultural
 • 3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învăţare
 • 3.3. Descrierea consecinţelor deciziei şi acţiunii umane
 • identificarea consecinţelor interacţiunii culturale în evoluţia comunităţilor umane
 • analiza unor evenimente istorice prin utilizarea surselor care oferă perspective multiple
 • identificarea valorilor comune ale religiilor pe baza surselor
 • realizarea unui produs care ilustrează contribuţia diferitelor civilizaţii la dezvoltarea patrimoniului cultural comun
 • îndeplinirea unor sarcini/roluri diferite în cadrul grupului de lucru
 • alcătuirea unor jurnale cu impresii, sentimente şi rezultate ale activităţii personale/de echipă
 • realizarea de produse care să fie rezultatul dialogului şi negocierii în cadrul unei echipe de lucru
 • alcătuirea unui portofoliu care prezintă urmările unui eveniment/ act decizional pentru evoluţia unor comunităţi umane
 • completarea unor organizatori grafici, care să cuprindă decizii şi consecințe ale acţiunii umane pe baza resurselor multimedia
 • exerciţii de descriere a consecinţelor acţiunii umane din spaţii şi perioade istorice folosind surse variate
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente
 • 4.1. Utilizarea informaţiilor cu ajutorul resurselor multimedia
 • 4.2. Asumarea critică a unui set de valori recunoscute social
 • alcătuirea unor liste cu site-uri de Internet pentru temele istorice studiate
 • alcătuirea unor postere/afişe cu informaţii selectate din surse Internet
 • realizarea unor prezentări pe o temă istorică utilizând mijloace digitale
 • identificarea ideilor şi valorilor umane într-o operă literară, artistică, istorică
 • compararea ideilor şi valorilor umane analizând două surse
 • alcătuirea unor liste personale a valorilor umane cu motivarea alegerii

Link: https://oradeistorie.ro/wp-content/uploads/planificare-calendaristica-clasa-a-vi-a-disciplina-istorie-an-scolar-2022-2023.pdf

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.