Conform programei școlare pentru disciplina istorie, la clasa a VII-a întâlnim următoarele competențe:

Competențe generale Competențe specifice Competențe derivate
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu
 • 1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în prezentarea faptelor şi proceselor istorice
 • 1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice din perspectivă temporală şi spaţială
 • prezentarea evoluţiei unui anumit spaţiu istoric în diverse situaţii de comunicare
 • realizarea de tabele cronologice pentru a fi utilizate în prezentări tematice
 • folosirea informaţiilor oferite de hărţi în examinarea/interpretarea unor evenimente şi procese istorice
 • recunoaşterea modificărilor unui spaţiu istoric în diferite perioade de timp
 • localizarea spaţiilor pe harta mută în diferite contexte istorice
 • compararea dinamicii teritoriale a unor state raportată la diferite evenimente istorice
2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice
 • 2.1. Folosirea surselor istorice în vederea descoperirii elementelor de continuitate şi schimbare în procesele istorice
 • 2.2. Explorarea surselor istorice prin utilizarea instrumentelor specifice gândirii critice
 • identificarea elementelor de continuitate în procese istorice asemănătoare pe baza surselor la prima vedere
 • recunoaşterea elementelor de schimbare în evoluţia unor comunităţi umane pe baza surselor istorice
 • compararea informaţiilor provenite din surse istorice diferite, în vederea stabilirii unor asemănări şi a unor deosebiri
 • realizarea unor interviuri din care să rezulte evoluţia unor aspecte de viaţă cotidiană
 • interpretarea critică a informaţiilor oferite de surse istorice
 • dezbaterea unor cazuri reale care implică prejudecăţi şi stereotipii
 • rezolvarea în echipă a unor situaţii-problemă pe baza surselor
 • prezentarea relaţiilor de cauzalitate în evoluţia evenimentelor/proceselor istorice
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale
 • 3.1. Determinarea relaţiilor dintre personalităţile şi grupurile umane în desfăşurarea faptelor istorice
 • 3.2. Prezentarea unor elemente de continuitate şi schimbare în evoluţia sistemului de valori
 • realizarea unor proiecte de grup sau individuale despre relaţia dintre personalităţi şi grupurile umane
 • elaborarea de afişe tematice: democraţie, toleranţă, cooperare, Holocaust, Gulag etc.
 • realizarea unor dezbateri care să promoveze valorile şi principiile democratice
 • realizarea unor investigaţii din care să rezulte aspecte de viaţă cotidiană
 • elaborarea unor jurnale care valorizează experienţa participării la activităţi legate de trecutul unui spaţiu istoric/al unei comunităţi umane: excursii tematice, vizite, comemorări, aniversări etc.
 • realizarea de prezentări/proiecte care să promoveze anumite valori în funcţie de realităţile locale
 • alcătuirea unor proiecte pentru protejarea valorilor culturale din comunitate
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente
 • 4.1. Realizarea unor proiecte individuale sau de grup prin utilizarea resurselor multimedia
 • 4.2. Aplicarea unor tehnici de muncă intelectuală care valorizează cooperarea, disciplina şi perseverenţa
 • 4.3. Folosirea perspectivelor multiple şi a capacităţilor de analiză critică pentru luarea deciziilor pe bază de argumente şi dovezi pertinente
 • realizarea unor dezbateri pornind de la vizionarea unor filme relevante pentru o tematică abordată
 • folosirea motoarelor de căutare pentru a realiza un portofoliu de imagini, filme, fotografii, referitoare la teme specifice istoriei recente
 • construirea unor mesaje publice pe o temă dată folosind resurse multimedia
 • realizarea unor studii de caz plecând de la informaţiile oferite de multimedia
 • realizarea în echipă a unei prezentări cu mijloace digitale pe o temă dată
 • elaborarea de eseuri şi texte folosind termeni specifici, resurse diferite
 • utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare rezolvării unei situaţii-problemă
 • stabilirea de sarcini care favorizează învăţarea prin cooperare
 • construirea şi folosirea de argumente plecând de la surse în analiza unui fapt/proces/personaj istoric
 • realizarea unor dezbateri asupra unor situaţii-problemă folosind informaţii din surse care prezintă puncte de vedere diferite
 • alcătuirea unui eseu pe baza unui plan de idei

Link: https://oradeistorie.ro/wp-content/uploads/planificare-calendaristica-clasa-a-vii-a-disciplina-istorie-an-scolar-2022-2023.pdf

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.