Regimul național-comunist în România

 • a funcționat între anii 1965-1989
  • conducătorul țării a fost Nicolae Ceaușescu
 • în primii ani a fost o perioadă de liberalizare
 • după 1971 s-a revenit la practicile staliniste
 • a accentuat tendința națională inițiată de Gheorghe Gheorghiu-Dej

Etapele regimului național-comunist

 • perioada anilor 1965-1971
  • a fost o perioadă de liberalizare a regimului
   • controlul cenzurii s-a diminuat
   • a avut loc o deschidere către cultura occidentală
  • Nicolae Ceaușescu a continuat politica de distanțare față de U.R.S.S.
  • Nicolae Ceaușescu și-a consolidat poziția
   • 1965: a fost adoptată o nouă constituție → se modifica numele statului (Republica Populară Română a devenit Republica Socialistă România)
   • 1965: partidul unic (P.M.R.) revenea la vechea titulatură: Partidul Comunist Român
   • a criticat abuzurile Securității din anii ‘40 și ‘50
   • 1968: refuzul lui Ceaușescu de a lua parte la invazia trupelor Pactului de la Varșovia în Cehoslovacia, care avea ca scop înăbușirea ”Primăverii de la Praga” → acest refuz a contribuit la creșterea prestigiului României → Ceaușescu s-a bucurat de vizita unor importanți lideri occidentali, fiind primit în marile capitale occidentale
   • 1968: președintele francez Charles de Gaulle vizitează România
   • 1969: președintele american Richard Nixon vizitează România → Richard Nixon a fost primul președinte american care a vizitat o țară socialistă
 • perioada anilor 1971-1989
  • 1971: turneul lui Nicolae Ceaușescu din țările comuniste din Asia
  • 1971: la întoarcerea din turneul din Asia, Ceaușescu adoptă ”tezele din iulie
   • inspirat de ce a văzut în țările comuniste din Asia, acesta inaugurează o ”revoluție culturală”
   • instituirea unui control sever asupra culturii, presei și învățământului
   • abandonarea deschiderii către Occident
   • mijloacele de comunicare în masă aveau obligația de a difuza doar producții culturale românești, cu teme socialiste
   • operele artistice și literare trebuiau să promoveze subiecte cu caracter național
   • s-a consolidat cultul personalității lui Ceaușescu → liderul comunist a devenit subiectul principal al producțiilor culturale
  • 1974: crearea funcției de președinte al Republicii Socialiste România
   • funcție deținută de Nicolae Ceaușescu
   • liderul comunist inaugurează socialismul dinastic → promovarea membrilor familiei în funcții de stat și de partid
  • 1975: semnarea Actului Final de la Helsinki
   • Ceaușescu se angaja să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale
  • criza economică
   • cauzată de investițiile în industria grea și în proiectele megalomane (Canalul Dunăre – Marea Neagră, Casa Poporului, Transfăgărășanul, Hidrocentrala Porțile de Fier etc.)
   • în 1981, datoria externă a țării s-a ridicat la 10,2 miliarde de dolari
   • Ceaușescu a luat decizia de a plăti integral datoria externă până în anul 1990
   • impunerea unui regim de austeritate: raționalizarea alimentelor de bază (pâine, lapte, făină, carne), a energiei electrice, a combustibilului pentru mașini → a scăzut nivelul de trai → furia populară → regimul comunist cade în 1989

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.