Regimul stalinist în România

 • a funcționat între anii 1948-1965
  • conducătorul țării a fost Gheorghe Gheorghiu-Dej
 • a fost un regim foarte dur, asemănător cu cel instaurat de Stalin în U.R.S.S.
  • s-au luat măsuri de consolidare a regimului comunist (inclusiv marginalizarea sau eliminarea adversarilor politici – exemplu: Lucrețiu Pătrășcanu)

Practici politice totalitare

 • crearea partidului unic: Partidul Muncitoresc Român
  • a apărut în urma fuziunii dintre Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat
 • adoptarea Constituției din 1948
  • România devenea republică populară
  • avea rolul de a legitima noul regim
 • naționalizarea principalelor mijloace de producție
  • s-a realizat prin legea naționalizării întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi din 11 iunie 1948 (vezi legea)
  • marile întreprinderi au trecut în proprietatea statului fără să se acorde despăgubiri
 • industrializarea forțată
  • a fost o constantă a regimului comunist
  • a provocat mari dezechilibre economice
  • accentul era pus pe dezvoltarea industriei grele (industria constructoare de mașini, industria metalurgică, industria minieră, industria chimică și petrochimică etc.)
  • centralizarea economică
  • economia de piață a fost înlocuită cu o economie controlată de stat, planificată în baza unor planuri inițial anuale, apoi cincinale
 • colectivizarea agriculturii
  • procesul s-a desfășurat între anii 1949-1962
  • țăranii erau obligați să își cedeze proprietățile Gospodăriilor Agricole Colective, numite ulterior Cooperative Agricole de Producție (C.A.P.)
  • țăranii care opuneau rezistență erau arestați, torturați (unii erau omorâți)
  • cele mai dure măsuri au fost luate împotriva țăranilor bogați (chiaburi)
  • peste 80.000 de țărani au fost arestați
 • poliția politică
  • a luat ființă în 1948 sub numele de Direcția Generală a Securității Poporului (Securitatea)
  • la început a fost coordonată de agenți sovietici
  • a fost principalul element al represiunii
  • i-a vizat pe cei care se opuneau regimului comunist: intelectuali, preoți, oameni politici, oameni de cultură, conducători ai armatei etc.
 • teroarea / represiunea
  • erau vizați toți cei care se opuneau regimului
  • cei care se opuneau comuniștilor erau amenințați, arestați, torturați, omorâți
  • victime: Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Gheorghe Brătianu, Constantin Argetoianu, Mihail Manoilescu, Constantin I.C. Brătianu
  • închisori comuniste: Aiud, Sighet, Gherla, Râmnicu Sărat, Pitești
  • lagăre de concentrare și de muncă: Canalul Dunăre – Marea Neagră
  • între anii 1949-1952 a avut loc Fenomenul Pitești → prin bătăi și torturi se urmărea ”reeducarea” deținuților politici
 • monopolul asupra culturii
  • s-a reorganizat învățământul după model sovietic
  • limba rusă a fost introdusă în școli
  • Biserica Ortodoxă a fost subordonată statului, iar Biserica Greco-Catolică a fost desființată
  • a apărut o nouă orientare culturală numită ”proletcultism” (cultura proletariatului) → realizarea unor opere artistice având ca temă lupta de clasă

Etapele regimului stalinist

 • perioada anilor 1948-1960
  • România urmează politica Moscovei
  • 1949: la inițiativa U.R.S.S. ia naștere Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R. – organizație economică creată ca replică la Planul Marshall din 1947) din care făceau parte statele comuniste
  • 1955: România este membru fondator al Tratatului de la Varșovia (alianță militară fondată ca replică la constituirea N.A.T.O. din 1949)
  • 1956: România participă la înfrângerea revoluției din Ungaria → în 1958, trupele sovietice se retrag din România → începutul procesului de desovietizare a României
 • perioada anilor 1960-1965
  • are loc îndepărtarea României de U.R.S.S. și apropierea de China
  • sunt reluate legăturile cu Occidentul
  • sunt eliberați ultimii deținuți politici
  • 1964: România respinge planul Valev (conform acestuia, România trebuia să devină un stat preponderent agricol)
  • 1964: Declarația P.M.R. din aprilie 1964 → se respingea modelul unic de socialism → statul român proclama dreptul fiecărei țări de a edifica propriul model de socialism (a fost momentul de apogeu al politicii de desovietizare a României)

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.