Instaurarea comunismului în România

Factorii care au favorizat preluarea puterii de către comuniști

 • prezența trupelor sovietice pe teritoriul României
  • acestea au staționat pe teritoriul țării între anii 1944-1958
 • Acordul de procentaj → înțelegere încheiată în 1944, la Moscova, între Stalin (liderul U.R.S.S.) și Winston Churchill (prim-ministrul Angliei), care prevedea împărțirea Europei de sud-est în sfere de influență
  • România intra sub influența Moscovei în proporție de 90% și 10% a Angliei
 • tratatul de pace încheiat între România și coaliția Națiunilor Unite în cadrul Conferinței de pace de la Paris (1946-1947)
  • România era considerată un stat învins în cel de-al Doilea Război Mondial
  • România era obligată să plătească mari despăgubiri de război Uniunii Sovietice → acest fapt a accentuat controlul U.R.S.S. asupra României
 • Partidul Comunist Român se bucura de sprijinul Moscovei
  • U.R.S.S. sprijinea Partidul Comunist din România, atât financiar, cât și prin trimiterea de consilieri sovietici în țară

Etapele instaurării comunismului

 • instaurarea guvernului Petru Groza la 6 martie 1945
  • guvernul a fost impus de comisarul sovietic Andrei Vîșinski
  • guvernul era dominat de comuniști, care dețineau cele mai importante ministere
 • falsificarea alegerilor legislative din noiembrie 1946
  • câștigate de P.N.Ț., alegerile au fost falsificate în favoarea comuniștilor
 • eliminarea opoziției democratice în vara anului 1947 → P.N.Ț. și P.N.L. au fost desființate, iar liderii lor au fost arestați, găsindu-și sfârșitul în închisorile comuniste (Iuliu Maniu, Ion Mihalache – P.N.Ț., Constantin I.C. Brătianu, Gheorghe Brătianu – P.N.L.)
  • înscenarea de la Tămădău (iulie 1947) → unui număr important de fruntași național-țărăniști li s-a oferit ocazia de a fugi în străinătate → aceștia au fost arestați, judecați și închiși pe viață → P.N.Ț a fost desființat
  • P.N.L. s-a autodizolvat
 • abdicarea regelui Mihai la 30 decembrie 1947
  • monarhia este abolită și se proclamă Republica Populară Română (devenită Republica Socialistă România în 1965)

Regimul stalinist în România

 • a funcționat între anii 1948-1965
  • conducătorul țării a fost Gheorghe Gheorghiu-Dej
 • a fost un regim foarte dur, asemănător cu cel instaurat de Stalin în U.R.S.S.
  • s-au luat măsuri de consolidare a regimului comunist (inclusiv marginalizarea sau eliminarea adversarilor politici – exemplu: Lucrețiu Pătrășcanu)

Practici politice totalitare

 • crearea partidului unic: Partidul Muncitoresc Român
  • a apărut în urma fuziunii dintre Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat
 • adoptarea Constituției din 1948
  • România devenea republică populară
  • avea rolul de a legitima noul regim
 • naționalizarea principalelor mijloace de producție
  • s-a realizat prin legea naționalizării întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi din 11 iunie 1948 (vezi legea)
  • marile întreprinderi au trecut în proprietatea statului fără să se acorde despăgubiri
 • industrializarea forțată
  • a fost o constantă a regimului comunist
  • a provocat mari dezechilibre economice
  • accentul era pus pe dezvoltarea industriei grele (industria constructoare de mașini, industria metalurgică, industria minieră, industria chimică și petrochimică etc.)
 • centralizarea economică
  • economia de piață a fost înlocuită cu o economie controlată de stat, planificată în baza unor planuri inițial anuale, apoi cincinale
 • colectivizarea agriculturii
  • procesul s-a desfășurat între anii 1949-1962
  • țăranii erau obligați să își cedeze proprietățile Gospodăriilor Agricole Colective, numite ulterior Cooperative Agricole de Producție (C.A.P.)
  • țăranii care opuneau rezistență erau arestați, torturați (unii erau omorâți)
  • cele mai dure măsuri au fost luate împotriva țăranilor bogați (chiaburi)
  • peste 80.000 de țărani au fost arestați
 • poliția politică
  • a luat ființă în 1948 sub numele de Direcția Generală a Securității Poporului (Securitatea)
  • la început a fost coordonată de agenți sovietici
  • a fost principalul element al represiunii
  • i-a vizat pe cei care se opuneau regimului comunist: intelectuali, preoți, oameni politici, oameni de cultură, conducători ai armatei etc.
 • teroarea / represiunea
  • erau vizați toți cei care se opuneau regimului
  • cei care se opuneau comuniștilor erau amenințați, arestați, torturați, omorâți
  • victime: Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Gheorghe Brătianu, Constantin Argetoianu, Mihail Manoilescu, Constantin I.C. Brătianu
  • închisori comuniste: Aiud, Sighet, Gherla, Râmnicu Sărat, Pitești
  • lagăre de concentrare și de muncă: Canalul Dunăre – Marea Neagră
  • între anii 1949-1952 a avut loc Fenomenul Pitești → prin bătăi și torturi se urmărea ”reeducarea” deținuților politici
 • monopolul asupra culturii
  • s-a reorganizat învățământul după model sovietic
  • limba rusă a fost introdusă în școli
  • Biserica Ortodoxă a fost subordonată statului, iar Biserica Greco-Catolică a fost desființată
  • a apărut o nouă orientare culturală numită ”proletcultism” (cultura proletariatului) → realizarea unor opere artistice având ca temă lupta de clasă

Etapele regimului stalinist

 • perioada anilor 1948-1960
  • România urmează politica Moscovei
  • 1949: la inițiativa U.R.S.S. ia naștere Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R. – organizație economică creată ca replică la Planul Marshall din 1947) din care făceau parte statele comuniste
  • 1955: România este membru fondator al Tratatului de la Varșovia (alianță militară fondată ca replică la constituirea N.A.T.O. din 1949)
  • 1956: România participă la înfrângerea revoluției din Ungaria → în 1958, trupele sovietice se retrag din România → începutul procesului de desovietizare a României
 • perioada anilor 1960-1965
  • are loc îndepărtarea României de U.R.S.S. și apropierea de China
  • sunt reluate legăturile cu Occidentul
  • sunt eliberați ultimii deținuți politici
  • 1964: România respinge planul Valev (conform acestuia, România trebuia să devină un stat preponderent agricol)
  • 1964: Declarația P.M.R. din aprilie 1964 → se respingea modelul unic de socialism → statul român proclama dreptul fiecărei țări de a edifica propriul model de socialism (a fost momentul de apogeu al politicii de desovietizare a României)

Regimul național-comunist în România

 • a funcționat între anii 1965-1989
  • conducătorul țării a fost Nicolae Ceaușescu
 • în primii ani a fost o perioadă de liberalizare
 • după 1971 s-a revenit la practicile staliniste
 • a accentuat tendința națională inițiată de Gheorghe Gheorghiu-Dej

Etapele regimului național-comunist

 • perioada anilor 1965-1971
  • a fost o perioadă de liberalizare a regimului
   • controlul cenzurii s-a diminuat
   • a avut loc o deschidere către cultura occidentală
  • Nicolae Ceaușescu a continuat politica de distanțare față de U.R.S.S.
  • Nicolae Ceaușescu și-a consolidat poziția
   • 1965: a fost adoptată o nouă constituție → se modifica numele statului (Republica Populară Română a devenit Republica Socialistă România)
   • 1965: partidul unic (P.M.R.) revenea la vechea titulatură: Partidul Comunist Român
   • a criticat abuzurile Securității din anii ‘40 și ‘50
   • 1968: refuzul lui Ceaușescu de a lua parte la invazia trupelor Pactului de la Varșovia în Cehoslovacia, care avea ca scop înăbușirea ”Primăverii de la Praga” → acest refuz a contribuit la creșterea prestigiului României → Ceaușescu s-a bucurat de vizita unor importanți lideri occidentali, fiind primit în marile capitale occidentale
   • 1968: președintele francez Charles de Gaulle vizitează România
   • 1969: președintele american Richard Nixon vizitează România → Richard Nixon a fost primul președinte american care a vizitat o țară socialistă
 • perioada anilor 1971-1989
  • 1971: turneul lui Nicolae Ceaușescu din țările comuniste din Asia
  • 1971: la întoarcerea din turneul din Asia, Ceaușescu adoptă ”tezele din iulie
   • inspirat de ce a văzut în țările comuniste din Asia, acesta inaugurează o ”revoluție culturală”
   • instituirea unui control sever asupra culturii, presei și învățământului
   • abandonarea deschiderii către Occident
   • mijloacele de comunicare în masă aveau obligația de a difuza doar producții culturale românești, cu teme socialiste
   • operele artistice și literare trebuiau să promoveze subiecte cu caracter național
   • s-a consolidat cultul personalității lui Ceaușescu → liderul comunist a devenit subiectul principal al producțiilor culturale
  • 1974: crearea funcției de președinte al Republicii Socialiste România
   • funcție deținută de Nicolae Ceaușescu
   • liderul comunist inaugurează socialismul dinastic → promovarea membrilor familiei în funcții de stat și de partid
  • 1975: semnarea Actului Final de la Helsinki
   • Ceaușescu se angaja să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale
  • criza economică
   • cauzată de investițiile în industria grea și în proiectele megalomane (Canalul Dunăre – Marea Neagră, Casa Poporului, Transfăgărășanul, Hidrocentrala Porțile de Fier etc.)
   • în 1981, datoria externă a țării s-a ridicat la 10,2 miliarde de dolari
   • Ceaușescu a luat decizia de a plăti integral datoria externă până în anul 1990
   • impunerea unui regim de austeritate: raționalizarea alimentelor de bază (pâine, lapte, făină, carne), a energiei electrice, a combustibilului pentru mașini → a scăzut nivelul de trai → furia populară → regimul comunist cade în 1989

Disidență anticomunistă

 • disidență anticomunistă = mișcare îndreptată împotriva regimului comunist
 • disidenții au contribuit, prin acțiunile lor, la prăbușirea regimului comunist din România

Forme de disidență anticomunistă

 • rezistența armată
  • la sfârșitul anilor ‘40 au apărut grupuri de rezistență armată, care s-au refugiat în munți: Sumanele Negre, Haiducii Muscelului etc.
  • lideri ai rezistenței armate: Gheorghe Arsenescu, Toma Arnăuțoiu, Ion Gavrilă Ogoranu
  • aceștia sperau că S.U.A. va interveni și va restabili democrația în România
 • grevele muncitorești
  • 1977: greva minerilor din valea Jiului → aceștia au formulat doar revendicări economice
   • Nicolae Ceaușescu a negociat personal cu minerii → deși a promis că nu va lua măsuri împotriva minerilor, liderii grevei au fost arestați
  • 1987: greva muncitorilor de la uzinele Tractorul și Steagul Roșu din Brașov
 • mitinguri de protest
  • 1987: manifestația studenților ieșeni
 • protestul intelectualilor români
  • aceștia cereau respectarea drepturilor omului
  • exemple: Paul Goma, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Vlad Georgescu
 • critici din interiorul partidului
  • ”Scrisoarea celor șase” → autorii îl acuzau pe Ceaușescu de nerespectarea Actului Final de la Helsinki, de prăbușirea prestigiului internațional al țării etc.
  • autori: Gheorghe Apostol, Silviu Brucan, Alexandru Bârlădeanu, Corneliu Mănescu, Constantin Pârvulescu, Grigore Răceanu
 • activitatea secției românești a postului de radio ”Europa Liberă”
  • în România erau difuzate scrisorile de protest ale disidenților români și diferite știri din Occident

Construcția democrației postdecembriste

Cauzele revoluției din 1989

 • economice
  • industrie neperformantă
  • dislocarea țărănimii de la sate
  • sistematizarea satelor și orașelor
 • sociale și culturale
  • raționalizarea alimentelor
  • nerespectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Etapele revoluției din 1989

 • 16 decembrie 1989: încep protestele în Timișoara
  • cauza: autoritățile comuniste au încercat să-l evacueze din Timișoara pe pastorul reformat Laszlo Tokes
  • protestele s-au extins și în celelalte orașe din țară
 • 22 decembrie: Ceaușescu convoacă în București un miting de sprijin
  • mulțimea protestează
  • soții Ceaușescu fug → puterea este preluată de Frontul Salvării Naționale (F.S.N.)
  • Nicolae și Elena Ceaușescu sunt arestați la Târgoviște
 • 25 decembrie 1989: are loc judecarea și executarea soților Ceaușescu
 • România a fost singura țară unde căderea regimului s-a făcut prin violență

Etapele construcției democrației postdecembriste

 • 31 decembrie 1989: F.S.N. emite un decret lege care permitea revenirea la pluripartidism
  • reapar partidele istorice P.N.L. și P.N.Ț.
 • 1990: au loc mineriadele
 • 1990: proclamația de la Timișoara
  • prevedea interzicerea participării la primele trei alegeri legislative a foștilor activiști comuniști și a foștilor ofițeri de Securitate
 • 1990: au fost organizate primele alegeri libere
  • au fost câștigate de F.S.N.
  • Ion Iliescu este ales președinte al României
 • 1991: adoptarea Constituției
  • are la bază principii democratice
 • 1996: alegerile parlamentare au fost câștigate de Convenția Democrată Română, iar cele prezidențiale de Emil Constantinescu

A fost util acest articol?

Lasă un comentariu

Împreună putem face lucruri mai frumoase

error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.